Na Gimnaziji Želimlje so maturanti že štirinajsto leto zapored uspešno opravili maturo

14.7.2014 Želimlje Šola, Mladina
Gimnazija Želimlje Gimnazija Želimlje

 

Pred štirimi leti smo v prvi letnik sprejeli 64 dijakov, letos jih je maturo opravljalo 63. Povprečno so zbrali 21,78 točk, 4,76 % maturantov je doseglo maturitetno spričevalo s pohvalo. Pri vseh predmetih so presegli republiška maturitetna povprečja, največ pri fiziki, geografiji in slovenščini.

Ob podelitvi maturitetnih spričeval jim je ravnatelj čestital za doseženi uspeh in jim zaželel, da bi tudi na fakultetah in v življenju dosegali nadpovprečne uspehe. Ko so si stisnili roke v slovo, pa so si obljubili, da se v Želimljem še srečajo. Razlogov za obisk gotovo ne bo težko najti.

 

Eva Lajevec, Gimnazija Želimlje