Na Rakovniku v Ljubljani počitniški teden obiskalo 180 otrok

22.7.2020 Ljubljana Mladina

Zaradi omejitev pri številu in načinu združevanja, letošnji oratoriji v obliki poletnega počitniškega varstva potekajo drugače kot druga leta, a so še kako dobrodošla pomoč družinam, ki si za svoje otroke želijo varnega in spodbudnega okolja.

Salezijanski mladinski Center Rakovnik (SMC) je uspešno zaključil že dva tedna oratorija, trenutno poteka tretji teden, načrtujejo pa še en teden te posebne oblike varstva, kjer mladi prostovoljci oz. animatorji pripravljajo in vodijo otroški program. Vsak teden imajo poseben program, kjer se kateheze in program navezujejo na film oz. risanko. Prvi teden, ki se ga je udeležilo 180 otrok in pri katerem je sodelovalo 60 animatorjev, so posvetili Zgodbam iz Narnije. V drugem tednu so sledili predjamski družini Krudovih, udeležilo pa se je 150 otrok za katere je skrbelo 45 animatorjev. Tretji teden je obarvan okoljevarstveno z risanko Lorax, udeležuje se ga 140 otrok, program pa vodi 40 animatorjev prostovoljcev. V četrtem tednu se bodo zabavali ob risanki Levji kralj.

Ob strogih varnostnih ukrepih in doslednem ločevanju skupin, čiščenju kljuk, nošenju mask, pitju iz lastnega bidona ne sosedovega … so se otroci in mladi prostovoljci vzgajali tudi za odgovorno ravnanje v korona obdobju, kjer postaja vse bolj očitno, da bo skrb za lastno zdravje in zdravje bližnjega odvisno od visoke stopnje ozaveščenosti – to pa si je treba pridobiti in privzgojiti. 

Najbolj vznemirljiva je bila vožnja s čolni po Ljubljanici, do Livade so se odpravili kar peš. Smeha, igre in dobre volje ni manjkalo! Seveda je bilo zabavno tudi v živalskem vrtu, zanimiv pa je tudi ogled zvonika in preizkušanje štiritonskega zvona.

»Poseben izziv je bil predvsem pri načrtovanju in pripravi celotnega programa, saj je bilo treba celotno strukturo programa prilagoditi korona času. Tako smo veliko časa porabili za razporeditev prostorov ter načrtovanje vseh ukrepov za ločevanje skupin, da preprečimo prenos okužbe. Vseeno pa smo želeli ohraniti duh pravega oratorija in otrokom ter njihovim staršem ponuditi možnost kvalitetnega in zabavnega počitniškega programa.«  je povedal Jure Babnik, organizator poletnega oratorija na Rakovniku. 

Za vsa vprašanja, intervjuje ali izjave sta na voljo 

Jure Babnik, [email protected], mobi 041 856 452 in Kristina Anželj, [email protected], 041 512 946