Nagovor nadškofa Alojzija Cvikla na koncertu Klic dobrote 2019

27.11.2019 Celje Karitas, Dobrodelnost, Koncert

Dragi ljudje dobre volje, vi ki ste zbrani tu v dvorani in vsi, ki ste z nami povezani prek televizije ali radia, prisrčno pozdravljeni!

Geslo letošnjega tedna Karitas: »Dobro iz vsakega srca« je vabilo vsakemu, da bi tako usmerjali svoje življenje in svoje odločitve, da bi bili vedno bolj ljudje srca, ki sebe uresničujemo na ta način, da delamo dobro.

Ko se v našem srcu rodita ljubezen in dobrota, lahko vse to delimo naprej. Po tej poti vedno bolj postanemo ljudje, ki ne živimo samo drug ob drugem, ampak v polnem pomenu živimo drug za drugega. 

Ta pot in ta logika spreminjata svet, da ta postaja drugačen, da postaja svetlejši in toplejši, ker je prežet z mislimi na naše bližnje, s solidarnostjo in ljubeznijo. Tam, kjer sta solidarnost in ljubezen, tam pa se rojeva tudi upanje.

Ves svet, tudi naša domovina potrebuje ljudi, ki prinašajo upanje. Zato smo vedno znova povabljeni, da v sebi rušimo to, kar nas ločuje, oddaljuje od naših bližnjih. Nasprotno, drug drugemu naj bi odprli svoja srca, v medsebojnem zaupanju in veri, da je v globini vsakega človeškega srca nekaj neizmerno lepega, dobrega in dragocenega, saj nas je Bog vse ustvaril po svoji podobi. 

Ta večer je za nas nova spodbuda in nova priložnost, da vsi in vsak osebno naredimo korak v smer, ko bomo z dejanji ljubezni (s KARITAS) prinašali luč upanja tja, kjer so ljudje zaradi takšnega ali drugačnega pomanjkanja zaskrbljeni, razočarani, žalostni, kjer morda izgubljajo upanje in vero v smisel življenja.

Pripravljenost pomagati potrebnim je edina moč, ki resnično spreminja svet, da ta postane zaznamovan z ljubeznijo, spoštovanjem, sočutjem. To pa je hkrati pot k miru in sreči.

Hvala vsem vam nastopajoči, hvala vsem vam, ki ste že, ali boste svoj dar namenili za družine v stiski. Naj bo po tem koncertu manj stisk in več novega upanja. Hvala!

 

Msgr. Alojzij Cvikl
Mariborski nadškof metropolit in predsednik Slovenske karitas