Nagrada Prešernovega sklada jezuitu p. Vladimirju Kosu

8.2.2014 Ljubljana
foto - p. Ivan Hočevar foto - p. Ivan Hočevar

Iz utemeljitve nagrade:

Pesnik Vladimir Kos je bil rojen v Murski Soboti leta 1924. Navzkrižja vojnega časa so ga vodila v emigracijo.

Leta 1950 je v Rimu doktoriral iz filozofije in se kot duhovnik odločil za misijonsko delo na Japonskem. Tam deluje že vse od leta 1956 - kot univerzitetni profesor filozofije in kot misijonar med revnimi.

Vladimir Kos se je v zgodovino moderne slovenske literature vpisal s tem, da je v letih po 1954 s svojo poezijo ustvaril zgodnje dosežke slovenskega pesniškega modernizma. Intenzivno pesniško ustvarjalnost ohranja Kos vse do danes.

V zbirkah Pesmi z japonskih otokov in Ob rahlo tresoči se tokijski harfi se njegova poezija odpira harmoničnemu doživljanju japonske narave, človekovega mesta v kozmosu in krščanskega Boga kot temeljnega ozadja vseh bitij, njihove lepote, globine ter nagovarjajoče moči. V Pesmih z japonskih otokov si mojstrsko odgovarjata japonski slog tanka in slog tradicijske slovenske pesmi.

Iz obeh zvrsti blagoglasno zveni daljni japonski svet, bivanjsko artikuliran z izkušnjo Slovenca v svetu, ki so mu živo slovensko, japonsko in krščansko izročilo vir intenzivnih pesniških navdihov.

P. Kosu čestitamo in mu želimo vse dobro!