Namestitev nove kupole zvonika narodnega svetišča Marije Pomagaj

18.12.2023 Brezje Cerkev na Slovenskem

Od meseca maja letos so na zvoniku bazilike Marije Pomagaj na Brezjah potekala nujna obnovitvena dela. Ob obnovi notranjosti in pročelja zvonika je bila povsem obnovljena kupola zvonika.

Največji projekt letošnjega leta je bila za Slovensko Marijino narodno svetišče obnova zvonika bazilike Marije Pomagaj. V začetku leta so strokovnjaki pregledali stanje zvonika in skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj ugotovili, da je stanje zelo zaskrbljujoče.

Od prvotnega namena, da očistimo pročelje zvonika, popravimo uro, zaščitimo kupolo ter pregledamo kritino, je bilo ugotovljeno, da bo obseg del precej večji. Ko je klepar odstranil pločevino in deske v kapu strehe zvonika, so bile vidne posledice zamakanja. Leseni deli ostrešja so bili zaradi zamakanja na številnih delih povsem strohnjeni, tako stanje ostrešja že postavlja pod vprašaj njegovo stabilnost.

Ko je izvajalec del pričel z odstranjevanjem strohnjenih kapnih leg, je moral odstraniti tudi del zidu, s katerim so bile zazidane kapne lege in nosilne horizontalne lege ter vertikalni stebri. Nosilne lesene grede in stebri so bili na ležišču in spoju strohnjeni. Glede na tako stanje nosilnega ostrešja se ni mogla izvesti kvalitetna sanacija obstoječega ostrešja, zato smo se s stroko odločili za izvedbo novega ostrešja. Staro ostrešje so v celoti odstranili in postavili novo ostrešje z ustreznimi sidri.

Obnovitvena dela so potekala od maja dalje, podjetje Krovstvo in kleparstvo Srečko Belcijan je poskrbelo za kleparska dela na zvoniku, vsa ostala gradbena dela pa so opravili v podjetju Gradbeništvo Novak, Primož in Ambrož Novak. Nadzor nad projektom je izvajal Franc Nograšek.

Zaradi zahtevnosti namestitve kupole nazaj na zvonik, smo morali najeti posebno avto dvigalo, dovolj visoko in dovolj velike nosilnosti. Za datum dviga kupole je bil določen ponedeljek, 18. december. Najprej je bilo potrebno odstraniti stari leseni del kupole zvonika in potem v dveh delih namestiti novo kupolo. Spodnji del kupole tehta 5,2 tone, zgornji 2,5 tone. Po zahtevnem, natančnem delu je kupola v vsem sijaju zasvetila na vrhu zvonika bazilike Marije Pomagaj.

Dan je bil od Boga poslan, vsi postopki namestitve so potekali brez problemov, v povsem brez vetrnem ozračju, obsijano s soncem. Pod varstvom Marije Pomagaj so se tudi delavci varno vrnili z višin.

Odri bodo še nekaj časa obdajali zvonik bazilike, saj so potrebna še zaključna gradbena dela.

Andreja Eržen Firšt