Navodila SŠK za obhajanje svetih maš in verskih obredov

3.5.2022 Cerkev v Sloveniji COVID19, SŠK

Slovenska škofovska konferenca določa, da duhovniki in verniki spoštujejo vladne ukrepe ter priporočila NIJZ proti širjenju bolezni COVID-19. Ob blagem izboljšanju epidemiološkega stanja ter ob upoštevanju, da je virus SARS-CoV-2 še vedno prisoten v slovenski populaciji, določamo, da od 14. aprila 2022 veljajo naslednji ukrepi:

NAVODILA

Splošna navodila

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT, ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

a)     Zagotavljati je treba minimalni možni stik med udeleženci in ohranjati primerno razdaljo.
b)    Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se izvaja dejavnost.
c)     Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkve oz. prostorov; zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. Pomembno: V primeru, da bo vlada odpravila uporabo mask v zaprtih prostorih, župnik oz. duhovnik odloči, ali se v cerkvi uporabljajo maske ali ne, in pri tem upošteva velikost cerkve, pričakovano število vernikov in druge okoliščine. 
d)    Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.

2. Ponovno se uvede pozdrav miru na dosedanji način: v roke sežemo »samo sebi najbližjemu« (Navodilo o zakramentu odrešenja, št. 72).

3. Duhovniki se pri somaševanju obhajajo s sveto Rešnjo Krvjo s pomakanjem.

4. Vernike se obhaja na roke. Tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na usta, naj pristopijo na koncu. Delivec obhajila mora med obhajanjem nositi zaščitno masko ter si mora pred obhajilom in po njem razkužiti roke.

5. Verniki lahko sedijo v vsaki klopi. 

6. Duhovnik in vernik morata pri zakramentu svete spovedi nositi zaščitno masko.

7. Pri podeljevanju zakramentov svetega krsta, svete birme ali poroke naj se smiselno upoštevajo določila v točkah od 1 do 5.

8. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT in ob izpolnjevanju pogojev iz točke 1.

9. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.

10. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

11. Župnijska pisarna je lahko odprta ob izpolnjevanju pogojev iz točke 1.

 

Ta navodila veljajo do naslednje spremembe vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Vsaka škofija bo lahko pripravila podrobnejša navodila za svoje ozemlje in jih posredovala duhovnikom in vernikom.

Dodatna pojasnila: [email protected]

 

Slovenska škofovska konferenca