Navodila za novinarje, fotografe in snemalce

22.6.2012 Ljubljana Praznik

Maša za domovino v ljubljanski stolnici

Zaradi nemotenega poteka bogoslužja pri maši za domovino in kakovostnega spremljanja dogodka novinarje, fotografe, snemalce in druge sodelavce prosimo, da upoštevate navodila v nadaljevanju.

Gibanje v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja bo zaradi števila navzočih omejeno. Novinarje in njihove sodelavce prosimo, da spoštujejo sakralnost prostora in navodila, ki jih bodo dobili tudi na kraju samem.

  1. Glavna navodila

Novinarji, snemalci in fotografi boste v stolnici zasedli za vas rezervirana mesta pri stranskem oltarju v desnem krilu cerkve (ob Marijinem oltarju). V stolnici bo navzoč sodelavec Tiskovnega urada SŠK, pri katerem boste lahko dobili dodatne informacije in gradivo. Prosimo vas, da med mašo ne fotografirate darovanja prostovoljnih prispevkov in obhajila vernikov.

  1. Obleka

Novinarje, fotografe, snemalce in njihove sodelavce prosimo, da na slovesnost pridete v primerni svečani obleki.

  1. Kontakti za dodatne informacije

Dodatne informacije dobite v Tiskovnem uradu SŠK, tel. 01/420–47–68, e-naslov: [email protected].