Navodila za novinarje, fotografe in snemalce pri maši ob sklepu 550-letnice ustanovitve ljubljanske škofije

9.12.2012 Ljubljana Medij, Škofija Ljubljana

Zaradi nemotenega poteka bogoslužja ob sklepu 550-letnice ustanovitve ljubljanske škofije in kakovostnega spremljanja dogodka novinarje, fotografe, snemalce in druge sodelavce prosimo, da upoštevate navodila v nadaljevanju.

Akreditacija ni potrebna. Gibanje v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja bo zaradi velikega števila navzočih omejeno. Novinarje in njihove sodelavce prosimo, da spoštujejo sakralnost prostora in navodila, ki jih bodo dobili tudi na kraju samem.


  1. Glavna navodila

Novinarji, snemalci in fotografi boste v stolnici zasedli za vas rezervirana mesta pri stranskem oltarju v desnem krilu cerkve (ob Marijinem oltarju). Vhod bo skozi stranski vhod (t. i. ljubljanska vrata), ki se nahaja Ciril-Metodovem trgu. Novinarjem bo na voljo sodelavec Tiskovnega urada SŠK, ki jih bo spremljal tudi med obredom. Pri njemu boste dobili dodatne informacije in ostalo gradivo.

Neomejeno fotografiranje in gibanje v stolnici bo možno pred mašo do 15.45. Po tej uri bomo morali upoštevati omejitev gibanja. Prehod do oltarnega prostora (prezbiterija) in do sedežev povabljenih gostov bo onemogočen. Onemogočen bo tudi dostop do stopnic, ki vodijo k oltarju in prehod v glavno ladjo. Ob začetku pridige bo dana možnost fotografiranja na stopnicah na za to določenih mestih in v spremstvu pristojne osebe.

Med mašo fotografiranje obhajila vernikov in darovanja v puščico ne bo mogoče. Fotografiranje prav tako ni predvideno na sprejemu za povabljene goste.


  1. Tehnični napotki

Priključke za snemalne naprave in mikrofone bo v stolnici namestil Radio Ognjišče. Za priklop se obrnite na sodelavca Tiskovnega urada SŠK. Posebno snemanje na oltarju ali ambonu ne bo mogoče, prav tako ne uporaba dodatnih reflektorjev.


  1. Parkiranje

V neposredni bližini stolnice bo možno parkiranje na ljubljanski tržnici. Ciril-Metodov trg je za promet zaprt.


  1. Obleka

Novinarje, fotografe, snemalce in njihove sodelavce prosimo, da na slovesnost pridete v primerni svečani obleki.


  1. Kontakti za dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na Nadškofiji Ljubljana na e-naslovu: [email protected] ali v Tiskovnem uradu SŠK na e-naslovu [email protected]. V nedeljo do 15.55 bo možen kontakt tudi po mobilnem telefonu na št. 041/664–002.

Dodatna pojasnila in informacije boste med bogoslužjem dobili pri sodelavcu Tiskovnega urada SŠK.