Nedelja Slovencev po svetu

7.7.2013 Slovenija in svet Zamejci in izseljenci
Motiv na plakatu prikazuje obisk rodnih krajev po dolgih desetletjih. Motiv na plakatu prikazuje obisk rodnih krajev po dolgih desetletjih.

Papež Benedikt XVI. (2005–2013) je v pismu za svetovni dan itinerantov in migrantov 2013 zapisal, da je migracija romanje vere in upanja. V njem povzema pastoralno konstitucijo II. vatikanskega cerkvenega zbora Veselje in upanje (Gaudium et Spes), da »Cerkev hodi v celoti skupno pot s človeštvom«. Spominja na besede paepža Pavla VI. (1963–1978), ki je poudaril izkušnjo Cerkve »v vsem, kar zadeva človeka«. Navaja tudi blaženega Janeza Pavla II. (1978–2005), ki je dejal, da »je človek prva pot, ki ga mora iti Cerkev pri uresničevanju svojega poslanstva, ... to je pot, ki jo je najprej hodil Jezus Kristus sam.«

V pismu pravi, da ima pred očmi milijone mož in žena, ki se danes preseljujejo. Migracijski tokovi dejansko zajemajo pretresljivo veliko množico ljudi. Milijoni iščejo rešitev v migraciji zaradi socialnih, gospodarskih, političnih, kulturnih in verskih problemov. Vse to za države, narode, manjšine in celotno mednarodno skupnost predstavlja dramatične izzive.

V slovenskem narodu in Cerkvi v njem se ne dogaja nič drugače. Ob srečanju z množičnim odhajanjem mladih izobražencev iz domovine, ki se v vseh pogledih stopnjuje v zaskrbljujoče odstotke, se lahko le bolj zavemo enkratne dragocenosti posameznika za narodno skupnost. Cerkev ima nalogo, da svoje poslanstvo opravi v duhu izjav papežev, ki so se intenzivno ukvarjali z vprašanji, kako evangelij ponuditi na vseh cestah sveta, na kateerih se nahaja človek. S temi izzivi ima Cerkev na Slovenskem nekaj izkušenj, ki pa jih mora danes opraviti z novim ognjem in s pomočjo sredstev v duhu nove evangelizacije. Papež Frančišek je neposreden: Pojdite ven, med ljudi, postavite se s svojo vero mednje, pokažite jim sadove vere v Boga ljubezni z ljubeznijo do tistih, ki vas najbolj potrebujejo.

Slovenci po svetu so narodno romanje vere in upanja za Cerkev na Slovenskem. Lahko pa postane tudi romanje zapravljenih priložnosti za evangelij. Izseljenski duhovniki prosimo, da nas domači župniki obveščajo, kam po svetu odhajajo njihovi farani. Rafaelova družba s sedežem na Poljanski cest 2 v Ljubljani je posredniško mesto za obveščanje.


Janez Pucelj


Avtor fotografije in oblikovanja je v Argentini rojeni in živeči Slovenec Janez Žakelj.