Nekaj podatkov iz statistike za Cerkev na Slovenskem v letih med 2002 in 2012

22.10.2013 Cerkev na Slovenskem Diakon, Duhovniki, Redovništvo, Statistika
Grafični prikaz je simboličen Grafični prikaz je simboličen

 

 

 

 

 

 

 

stanje 1.1.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Škofje

11

11

11

11

12

11

11

11

12

12

12

12

Duhovniki skupaj Š+R

1200

1181

1192

1172

1173

1188

1175

1159

1159

1159

1135

1119

Škofijski duhovniki

914

912

911

895

895

893

884

873

861

855

845

833

Celje

         

114

111

110

105

104

103

103

Koper

163

163

163

163

161

158

159

154

151

149

147

144

Ljubljana

424

422

421

413

413

319

316

318

319

314

310

308

Maribor

327

327

327

319

321

155

150

151

150

149

145

141

Murska Sobota

         

50

53

52

51

52

53

53

Novo mesto

         

97

95

88

85

87

87

84

Redovni duhovniki

286

269

281

277

278

295

291

286

298

304

290

286

Celje

         

26

24

26

26

26

29

31

Koper

32

31

31

29

36

39

36

31

32

40

40

36

Ljubljana

175

164

172

168

164

144

149

148

151

156

143

139

Maribor

79

74

78

80

78

56

55

55

60

56

55

55

Murska Sobota

         

13

11

11

11

10

10

11

Novo mesto

         

17

16

15

18

16

13

14

Stalni diakoni

10

8

8

14

14

14

16

14

18

30

30

31

Celje

           

3

 

2

2

2

3

Koper

         

0

0

0

0

2

2

2

Ljubljana

6

4

4

10

11

10

9

9

11

21

21

21

Maribor

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

Murska Sobota

         

0

0

0

0

0

0

0

Novo mesto

         

1

1

1

1

1

1

1

Bogoslovci

97

97

88

84

72

70

65

55

53

52

44

52

Celje

         

10

9

8

6

6

5

5

Koper

11

11

12

10

10

10

8

6

8

5

7

8

Ljubljana

42

45

44

42

32

28

28

24

25

24

17

20

Maribor

44

41

32

32

30

11

10

8

9

7

5

5

Murska Sobota

         

8

6

5

3

4

4

6

Novo mesto

         

3

4

4

2

6

6

8

Pojasnila k razpredelnici: Podatkov za novo nastale škofije (Celje, Murska Sobota in Novo mesto) do leta 2007 ni, saj so bile ustanovljene leta 2006. Škofiji Celje in Murska Sobota sta bili do leta 2006 sestavni del mariborske nadškofije, škofija Novo mesto pa sestavni del ljubljanske nadškofije. Š + R pomeni skupni seštevek škofijskih in redovnih duhovnikov. Število redovnih duhovnikov ni identično s številom redovnikov.

Vir: Sporočila slovenskih škofij v letih med 2002 in 2013.