Novinarska konferenca Nadškofijske karitas Maribor o dobrodelnih akcijah

14.2.2023 Maribor Dobrodelnost, Karitas, Škofija Maribor

V torek, 14. februarja 2023, so v Mariboru med novinarsko konferenco Nadškofijske karitas Maribor predstavili izid adventno-božične akcije Več luči, več upanja 2022 ter pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim.

Adventno-božična akcija Nadškofijske karitas Maribor Več luči, več upanja 2022

V tokratni akciji od adventa do svečnice smo zbrali 8.830,59 €

Iz navedenega sklada bomo pomagali družinam predvsem v delu, ko se je zaradi trenutnih razmer (nenadna brezposelnost, izostanek dohodka, bolezen, dolgotrajna bolniška, razpad družine, nepredvidljivi odhodki …) pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z delom zbranih sredstev smo omogočili nadaljevanje izvajanja učne pomoči na NŠKM. 

Potrebe so velike. Kot smo poročali ob začetku akcije, smo v lanskem letu pomagali 294 otrokom iz 162 družin. Želimo si, da bi zbrali dovolj sredstev, da bi pomagali vsaj 500 otrokom iz socialno ogroženih družin. 

Zahvaljujemo se vsem darovalcem in dobrotnikom ter ponovno vabimo podjetja in dobre ljudi k solidarnosti. Svoj dar lahko nakažejo: 

TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398 Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Več luči več upanja, Referenca: SI12 0000000293059 

 

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim 

Ponovno moramo opozoriti, da največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Povečani življenjski stroški ter stroški energentov so v zadnjih mesecih največja stiska za večino prosilcev. 

Na naša vrata trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke pa tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Opazne so tudi družine in posamezniki, ki do sedaj še niso potrebovali pomoči Karitas in jih je nenadna stiska, bolezen oz. druge okoliščine pahnila v revščino, da ne morejo preživeti. Ti so še posebej ranljivi, saj so se prvič znašli v brezizhodni situaciji in si sami ne znajo pomagati. 

Vedno pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. 

Poleg potrebe po materialni pomoči moramo ponovno opozoriti na zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov.

V preteklem letu 2022 je samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor prejelo pomoč vsaj 1 krat, mnogi večkrat, kar 2.538 oseb v stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč. Kar moramo posebej podčrtati, da je bilo izdanih pomoči glede na preteklo leto skoraj za 15% več. Ljudje so večkrat poiskali in potrebovali pomoč Karitas. 

Zasedene so kapacitete v socialnih programih NŠKM: v Zavetišču za brezdomne – sv. Martin dnevno nudimo prenočišče 24 osebam, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 50-55 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' pomagamo do 250 osebam, v Materinskem domu Mozirje in Žalec je v preteklem letu bivalo 21 mater/žena z 19 otroki, v razvojno socialno varstveni program Bet.Ka – vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju je bilo vključenih 31 oseb.… 

Po prvih delnih poročilih sodelavcev in prostovoljcev iz mreže 93 Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji opažamo porast števila prejemnikov pomoči ter števila obravnav oz. realizacij nematerialne pomoči (laično svetovanje, spremljanje, obiski, različne dejavnosti in srečanja, idr…). V preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji tako prejelo 18.033 oseb ( 8% več oseb je prejelo pomoč kot v letu 2021). Največ družin, sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki in otroci. 

Skupaj je bilo razdeljene preko 966 ton različne humanitarne pomoči – od tega 445 t hrane iz sklada za EU pomoč najbolj ogroženim. 

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije v soboto, 18. marca 2023.

 

Stiska 2023: "Strah me je, nimam več želje, ne upanja, ne moči!"

Telo je utrujeno, utrujeno od vseh laži, izkoriščanja, birokracije, zavračanj… Utrujeno od vseh teh borb, borb za otroke, za cenejše ali primernejše stanovanje… Utrujeno zaradi životarjenja iz meseca v mesec… Že nekaj časa sem v bolniškem staležu, bolezen je posledica vseh naštetih težav. Položnice so iz meseca v mesec višje, vse se draži. S plačo komaj dohajam mesečne stroške, nakup hrane in plačilo ogrevanja, kje so še drugi stroški… 
Vesela bi bila kakršnekoli pomoči pri plačilu najemnine, plačilu položnic ali nakupu hrane.

Takšne in podobne prošnje prejemamo vsak dan. Zato se obračamo na vse ljudi odprtega srca k pomoči in sodelovanju v akciji: »Stiska 2023«, akcija za pomoč družinam. Prazen hladilnik, ponošena oblačila, mrzlo stanovanje, … ob koncu meseca se mnogim družinam postavlja vprašanje ali naj zadnji denar namenijo za hrano ali ogrevanje. Prosimo, pomagajte po svojih močeh.

Najranljivejši ljudje v družbi so zdaj še bolj ujeti v spiralo revščine in obupa. Vsakodnevno se na Karitas srečujemo s tem, da inflacija vse bolj potiska v stisko tudi ljudi iz sredine družbe, kot so ljudje z nizkimi dohodki, ženske, zaposlene s krajšim delovnim časom, starejši, samski ljudje in samozaposleni. 

V preteklem letu smo v akciji Stiska 2022 zbrali 35.750,13 € in z zbranimi sredstvi pomagali 787 družinskim članom, posameznikom, starejšim. 

Številna stanovanja ostajajo hladna

Skrb, kako preživeti zimo, postaja psihološko breme in eksistencialna grožnja za mnoge ljudi. Zlasti vprašanje energije je največji izziv. Mnogi ljudje zaradi visokih letnih računov ne vedo več, kako naj se spopadejo z naslednjimi meseci, zato se obračajo na Karitas po pomoč. 

Iskrena hvala za vaš dar!

Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5 in darovali boste 5€ za družine v stiski. 

Besedilo so posredovali iz Nadškofijske karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si