Novinarsko vprašanje o številu novomašnikov v Sloveniji

30.6.2017 Duhovniki, Medij

Spoštovani,

ob pregledovanju najnovejše izdaje tednika Družina mi je v oči padlo izjemno majhno število letošnjih novomašnikov - samo trije so. Lani jih je bilo štirinajst, koliko sem preverjal, še nobeno leto ni bilo njihovo število manjše kot sedem.

Ali ima tako majhna številka v letošnjem letu kakšen poseben vzrok ali je to samo nadaljevanje trenda upadanja za duhovniški poklic?

Vas upadanje skrbi? Kako se posledice tega kažejo v praksi?

Kako se RKC spopada s tem trendom?  

Lep pozdrav,
Staš Zgonik
MLADINA


Spoštovani g. Staš Zgonik,

Najlepša hvala za vprašanja. Posredujem vam naše odgovore.

Ali ima tako majhna številka v letošnjem letu kakšen poseben vzrok ali je to samo nadaljevanje trenda upadanja za duhovniški poklic?
Letošnje leto v Cerkvi na slovenskem beležimo najmanj novomašnikov v zadnjih desetletjih. Razlog za tako majhno število je v manjših generacijah bogoslovcev in manjšem številu tistih, ki se odločajo za duhovniški poklic. To je po našem mnenju posledica manjše rodnosti in pojav sekularizacije, ki otežujejo odločitev mladih za duhovne poklice.

Vas upadanje skrbi? Kako se posledice tega kažejo v praksi?
Zmanjševanje števila duhovnikov je za Katoliško cerkev velik izziv. Konkretno se to kaže v vedno večjem številu župnij, ki so brez stalnega župnika in so zato v soupravi. Slovenske škofije se s tem vprašanje soočajo že dlje časa in pripravljajo primerne odgovore na omenjena dejstva. Župnije se bodo morale glede na primerne kriterije povezovati med seboj. Nekatere bodo verjetno tudi ukinjene, ker v njih ni več pravega življenja. V Koprski škofiji bodo tako zaradi upada števila lokalnega prebivalstva in pomanjkanja duhovnikov v začetku prihodnjega leta združili in ukinili 84 župnij.

Kako se RKC spopada s tem trendom?  
Na globalni ravni ima Katoliška Cerkev več kot 415.000 duhovnikov in njihovo število se ne spreminja. To pa ne velja za sekularizirane dele Evrope, kjer se Cerkev z upadanjem duhovnih in redovnih poklicev sooča že nekaj desetletij. Papež Frančišek je za drugo leto sklical Sinodo škofov na temo mladih in njihove poklicanosti, v okviru katere bo govora tudi o pomanjkanju duhovnikov in oskrbi vernikov v razmerah, ko duhovnikov ni oz. jih je malo. V Sloveniji Cerkev spodbuja molitev za duhovne poklice in z različnimi akcijami preko katoliških šol, župnij in medijev želi mladim približati lik duhovnika oz. redovnika in redovnice.

Lep pozdrav,
dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik
Slovenska škofovska konferenca