Novo provincialno vodstvo šolskih sester

31.10.2019 Cerkev na Slovenskem Redovništvo
s. Veronika Verbič - Foto: Družina s. Veronika Verbič - Foto: Družina

Šolske sestre so od 24. do 31. oktobra 2019 v Repnjah obhajale redni provincialni kapitelj.

V četrtek, 31. oktobra, so izvolile tudi novo provincialno vodstvo. Provincialna predstojnica je s. Veronika Verbič, svetovalke pa s. Angela Zanjkovič (vikarica), s. Polonca Majcenovič, s. Tina Dajčer in s. Bernarda Gostečnik.

 

s. Mira Rožanc,
tajnica kapitlja