Novo vodstvo frančiškanske province v Sloveniji

4.11.2014 Ljubljana Redovništvo
br. Marjan Čuden - Foto: www.franciskani.si br. Marjan Čuden - Foto: www.franciskani.si

Na seji provincialnega vodstva patrov frančiškanov je bil za provincialnega ministra do kapitlja 2016 izvoljen dosedanji vikar province p. Marjan Čuden. Za službo provincialnega vikarja je bil izvoljen dosedanji definitor p. Ambrož Mušič. Za definitorja poleg p. Marjana Čuka, p. Pepija Lebrehta, p. Mirana Špeliča in p. Andraža Arka je bil izvoljen p. Bernard Goličnik.

Novo vodstvo so frančiškani izvolili potem, ko je bil frančiškanski provincialni minister p. Stane Zore imenovan za ljubljanskega nadškofa metropolita. S tem je njegova služba provincialnega ministra ugasnila.