Novo vodstvo Šolskih sester de Notre Dame

24.2.2014
s. Karmen Balgač, s. Magda Burger, s. Cirila Hostnik s. Karmen Balgač, s. Magda Burger, s. Cirila Hostnik

Šolske sestre de Notre Dame Slovenske province so imele v preteklem tednu provincialni volilni zbor, ki ga je vodila generalna predstojnica s. Mary Maher. Z njo je bila generalna svetovalka s. Ines Camiran. V petek, 21. februarja, so za naslednja štiri leta izvolile novo vodstvo province.

Za novo provincialno predstojnico je bila izvoljena s. Magda Burger, provincialni svetovalki pa sta s. Karmen Balgač, ki je tudi provincialna vikarica in s. Cirila Hostnik. 

Novemu vodstvu čestitamo in želimo obilo blagoslova!