Občni zbor Škofijske karitas Koper 2015

7.3.2015 ob 9:00 Vipava Karitas, Poročilo

V soboto, 7. marca 2015, bo v Vipavi od 9. ure dalje potekal občni zbor Škofijske karitas Koper.

Program: 9.00 sveta maša v župnijski cerkvi Sv. Štefana v Vipavi, ki jo bo, ob somaševanju duhovnikov, daroval koprski škof dr. Jurij Bizjak. Ob 10.30 v Škofijski gimnaziji pričetek statutarnega dela občnega zbora: pregled dela ŠK, Zavoda karitas Samarijan in program dela za leto 2015. Po kosilu bo predaval dr. Aleksander Zadel na temo: Družine v stiski.

V ta namen so vse Župnijske (ŽK), dekanijske (DK), območne (OK) in Škofijska karitas pripravili poročilo, ki je v zborniku in objavljeno na spletni strani http://karitas-kp.rkc.si// Nekaj povzetkov:

V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in pet DK.  Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne informacije in konkretno pomoč ter 4 domove, kjer se izvajajo  specifični programi.

Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.150 stalnih in 1.360 občasnih prostovoljcev je v letu 2014 opravilo 98.823  ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi znesek presegal 1 milijon  EUR.

Materialna pomoč družinam in posameznikom  se je izvajala preko ŽK, MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji:

- pomoč v hrani je prejemalo 2.113 družin in 882 posameznikov,

- pripravljenih je bilo 21.105 paketov,

- oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.484 družin in posameznikov.

- skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 278.991 kg/l, pri tem več kot polovico predstavlja hrana iz blagovnih rezerv RS in sadje zaradi embarga izvoza.

Vrednost hrane in higienskega materiala, preračunana na povprečne maloprodajne cene  znaša 357.108 EUR;

Finančna pomoč pri plačilu računov družinam in posameznikom je na vseh nivojih znašala 99.820 EUR; ob ledeni ujmi in poplavah je finančno pomoč prejelo 18 družin.

Pomoč otrokom:

- Šolske potrebščine je prejelo 1.061 družin  za 2.073 šolarjev,

- Delo z družinami, ki imajo otroke v  posvojitvi na razdaljo se je iz ŠK preselilo na raven OK, DK, ŽK,  je 113 otrok, kar predstavlja skupaj  34.600 EUR letne pomoči .

- Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno, da je bilo za pomoč otrokom porabljenih 55.055 EUR.

Finančna pomoč otrokom na vseh nivojih znaša 115.455 EUR.

Ob konkretni pomoči družinam in  posameznikom je vedno prisoten pogovor z načrtom pomoči in spremljanjem; poleg tega  je bilo zabeleženih še 4.521 laičnih svetovanj in dva seminarja za prejemnike pomoči.

Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim je najbolj prisotno v župnijskih Karitas:

-        pred prazniki je bilo 7.503 obiskov po domovih in 10.808 obiskov v domovih za ostarele,

-       Podprli smo srečanje KBBI ter Slepih in slabovidnih. 

-       Srečanj po župnijah se je udeležilo 3.297 starejših, romanj pa 575 starejših in invalidov.

Za izpeljavo vseh dogodkov je bilo na vseh nivojih porabljeno 24.155 EUR.

Pomoč tujini:

-       Streha nad glavo v ŠK Banja Luka (gradbeni material in delovni tabor)

-       Plamen upanja – posvojitev na razdaljo 65 otrok iz BIH

-       Dva zabojnika hrane, higienskega materiala in pohištvo ob poplavah v BIH

Specifični programi Škofijske karitas:

-       Počitniški programi so bili v Portorožu in Soči. Udeležilo se jih je 8 družin, 25 starejših in 67 otrok. V Domu karitas v Soči je bilo 1290 nočitev.

-       Popoldan na Cesti je deloval na desetih lokacijah (Cesta, Ajdovščina, Vipava, Vrhpolje, Slap, Kamnje, Ilirska Bistrica, Pivka, letos so se na novo pridružile še Postojna in Šempeter): udeležilo se ga je 187 otrok in 155 prostovoljcev. V okviru tega je potekala tudi Šola za starše, počitniško varstvo in svetovanje.

-       V Bertokih se je izvajal program Pomoč brezdomcem. Rednih ali občasnih obiskov je bilo 2576, 95 različnih oseb, od tega so higienski sklop uporabili 839 krat, paket hrane pa 1.446 krat, bilo je tudi 529 razgovorov. Konec leta so začele priprave na odprtje novega centra v Ajdovščini.

Programi Zavoda karitas Samarijan:

-       Materinski dom v Solkanu in na Cesti je nudil zavetje 21 ženskam in 23 otrokom. Skupno število nočitev je bilo 7.560. V drugi polovici leta so se začele priprave za odprtje materinskega doma v Šempetru.

-       Varna hiša je sprejela 6 žensk in 2 otroka. Vseh nočitev je bilo 1.176.

-       Medgeneracijsko središče Samarijan je potekalo na več lokacijah (Cesta, Otlica, Slap, Vrhpolje, Ilirska Bistrica, Vipava, Bertoki, Biljana, Ravnica, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Grgar, Kanal in Šempas) in je vključevalo 534 oseb vseh generacij.  Imeli so tudi različne tečaje in tabor v Soči.

-       Vrtnica, socialna rehabilitacija  oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom se je izvajala v Bertokih in stanovanjski skupnosti Truške s 46 uporabniki. Skupno število nočitev je bilo 3.156.

Ostali karitativni programi na področju ŠK Koper:

Zavod Pelikan Karitas:

-       Program pomoči celodnevnega bivanja  v Bertokih za zasvojene je nudil pomoč 116 osebam; informativna pisarna v Ajdovščini pa 98 informativnih in svetovalnih razgovorov;

-       Terapevtska skupnost srečanje (Nova Gorica, Čadrg in Vreme) je vključevala 23 uporabnikov.

Vera in Luč je namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju (lučke) ter njihovim staršem in prijateljem. Povezuje 161 lučk, 73 staršev in 77 prijateljev – pomočnikov.

 

Akcije in projekti: Umetniki za karitas, Posvojitev na razdaljo, Zaupanje, Dar za stisko, Namenska pomoč, Pomagam pomagati, Pomagajmo preživeti,  Da bo korak v šolo vesel, Manjša sveža za sočloveka sreča, Klic dobrote, Postne akcije (40 dni brez alkohola, Ne pozabimo - Streha nad glavo, Plamen upanja).

Viri financiranja: prostovoljno delo, darovi skupin in posameznikov, nabirke po župnijah, prispevki lokalnih skupnosti, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Agencija za blagovne rezerve RS ter različne akcije na nacionalni in lokalni ravni.

V proračunu ŠK je bilo za programe pomoči v letu 2014 porabljeni 439.721 EUR, po ŽK, DK in OK 274.689 EUR, če temu prištejemo še zbrano in razdeljeno hrano ter prostovoljno delo je celotna pomoč Karitas v Koprski škofiji presegala 2 mio. EUR. Stroški delovanja na vseh nivojih znašajo 86.701 EUR ali 4,30 % od vrednosti vseh programov pomoči.

Programi v 2015 bodo enaki kot v preteklosti, s tem, da bo potrebno več pozornosti posvetiti svetovanju in spremljanju ljudi v stiski in zbiranju sredstev za pomoč. Sledili bomo Strateškemu načrtu Slovenske karitas za obdobje 2014 – 2018 , ki Pravi: Karitas je ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski. Karitas je glas revnih v družbi. Karitas je v službi človekovega dostojanstva.

V letu 2015 bo tudi ŠK na različne načine obeležila 25 let delovanja. Prvi tak dogodek bo srečanje vseh sodelavcev 6. junija v Kopru.


Ravnatelj ŠK Matej Kobal


Pregled pripravila: Jožica Ličen, gsm 041 429 713, e-pošta: [email protected]