Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana

18.3.2017 ob 9:00 Ljubljana Karitas, Škofija Ljubljana

V soboto, 18. marca 2017 se bodo prostovoljci iz ljubljanske nadškofije zbrali na letnem občnem zboru Škofijske karitas Ljubljana. Slovesna maša v ljubljanski stolnici se bo začela ob 9. uri, glavni mašnik bo ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Za letošnji občni zbor smo izbrali geslo: Ti si Bog ponižanih, pomočnik majhnih, zaščitnik slabotnih, branitelj preziranih, rešitelj obupanih (Jdt 9,11).

Dogajanje se bo nadaljevalo v dvorani Teološke fakultete. Osrednji del bomo namenili predavanju dr. Igorja Bahovca z naslovom Kam papež Frančišek vodi Cerkev. In kaj to pomeni za karitativno delo ter poročilom o delovanju Župnijskih in Škofijske karitas v preteklem letu. Naše srečanje bomo popestrili z nastopom kulturno umetniškega društva Židan parazol iz župnije Vič.

Ob tej priložnosti smo tako kot vsako leto izdali zbornik, ki poleg strokovnih predavanj vsebuje tudi vsa poročila o našem delu v letu 2016.

Več informacij o področjih in poteku dela na Škofijski karitas Ljubljana pa najdete na naši prenovljeni spletni strani www.karitaslj.si.


DELO V PRETEKLEM LETU
Karitas pomeni čutiti sočutje, imeti usmiljenje, nuditi tolažbo in pomoč, prinašati veselje.
(prostovoljka ŽK Dobrepolje)

Sodelavci Škofijske karitas Ljubljana delujemo na različnih področjih: izvajamo naše redne programe pomoči, organiziramo akcije zbiranja pomoči, povezujemo in skrbimo za delovanje mreže Župnijskih karitas ter nudimo strokovno podporo in pozitivno spodbudo našim prostovoljcem. Najpomembnejši vidik našega dela je vsekakor konkretna pomoč in stik z ljudmi v stiski. Psihosocialna pomoč v obliki pogovorov, usmerjanja in svetovanja ter materialna pomoč vključujeta vse družbene skupine, družine, posameznike, otroke, starejše, bolne in invalide, begunce, tujce in azilante. V okviru redne materialne pomoči pomagamo s prehrambenimi paketi in pralnim praškom ter s plačilom položnic za nujne življenjske stroške. V zadnjih letih pa se je redni pomoči pridružila še delitev evropske hrane.

Samo na Škofijski karitas smo v letu 2016 za nakup hrane namenili 199.836,78 € sredstev, razdelili za 350.000,00 € podarjene hrane, za 477.834,56 € evropske hrane ter 171.750 kg jabolk. Skupno je to pomoč prejelo 29.515 prejemnikov. Pomoči pri plačilu položnic je bilo deležnih 685 družin iz 62-ih ŽK, skupna vrednost pomoči je znašala 101.961,85 €, iz sredstev, zbranih po namenu za točno določene stiske in družine, smo še dodatno pomagali v višini 19.178,79 €, pomoč pri nakupu kurjave v višini 62.250,00 € pa je v okviru akcije Družina prejelo 275 družin in posameznikov iz 54-ih ŽK.

Vsako leto družinam pomagamo tudi pri nakupu šolskih potrebščin. V preteklem letu smo samo na Škofijski karitas Ljubljana z boni za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov v višini 101.060,00 € vstop v novo šolsko leto olajšali 2.115-im šolarjem, dodatno pomoč v skupni višini 6.041,20 € pa so otroci prejeli tudi preko programa Botrstvo. Izvajamo tudi program počitnic družin in letovanja otrok na morju. Počitnice smo omogočili 18-im družinam ter 60-im otrokom in mladostnikom.

Tudi v preteklem letu smo podprli zimski in poletni tabor slepih, delovni tabor dijakov Škofijske klasične gimnazije v Bosni in sofinancirali sarajevsko ljudsko kuhinjo Jelo na kotaćima.

Pomemben vidik naše pomoči je tudi pomoč starejšim, tako materialna kot nematerialna. Slednja poteka predvsem na ravni župnij. Srečanj za starejše v organizaciji ŽK se je v preteklem letu udeležilo 5.949 oseb, prostovoljci pa so na domu ali v domovih za ostarele obiskali 11.548 starostnikov, kar je bilo 41.532 obiskov v vsem letu. V letu 2016 je bilo v različne programe pomoči vključenih 18.700 starejših oseb.

Župnijske karitas so v preteklem letu družinam namenile 281.013,02 €, posameznikom 53.271,57 €, otrokom 101.990,75 €, brezdomcem 28.117,83 € in starejšim 82.384,23 €. Celotna realizirana pomoč s strani Škofijske karitas Ljubljana ter Župnijskih karitas je v letu 2016 znašala 2.479.003,12 € (vključno z evropsko hrano, jabolki iz ruskega embarga, podarjeno hrano, podarjenimi zvezki in šolskimi potrebščinami ter oblačili), skupno pa je bilo različnih oblik pomoči tako materialne kot nematerialne na območju delovanja Škofijske karitas Ljubljana deležnih 56.541 oseb.

Prostovoljci na Župnijskih karitas opravljajo naslednje dejavnosti: zbiranje, urejanje in razdeljevanje materialne pomoči, vodenje periodičnih pomoči, skladiščenje, priprava in razdeljevanje hrane, pogovori s prosilci, različne oblike svetovanja, vodenje dokumentacije in evidenc, delo v informacijskem sistemu. V ljubljanski nadškofiji je v letu 2016 3.900 prostovoljcev skupaj opravilo skoraj 209.500 ur prostovoljnega dela, zato velik poudarek namenjamo izobraževanju, strokovni podpori in ozaveščanju prostovoljcev, kar je nujno potrebno za njihovo uspešno delo z ljudmi v stiski. V pomladanskem in jesenskem času na treh lokacijah potekajo četrtkovi izobraževalni večeri z uglednimi predavatelji, v začetku januarja v Antonovem domu na Viču vsako leto organiziramo izobraževalno srečanje za prostovoljce iz vse škofije, redno poteka Supervizija ter tečaja Prvi socialni pogovor in Domača nega. Zanimiv program izvajamo v okviru počitnic za starejše prostovoljce v Portorožu, prav tako v Portorožu pa poteka tudi dvoletno šolanje za svetovalno pomoč v obliki vikend seminarjev, ki ga vodi dr. Stanko Gerjolj.

Nove moči so vedno dobrodošle. Na Škofijski karitas Ljubljana potrebujemo pomoč prostovoljcev na naslednjih področjih: socialno, življenjsko in pravno svetovanje (socialni delavci, psihologi, pravniki), administrativna pomoč, delo v skladišču z oblačili, delo v centralnem skladišču s hrano in pomoč pri prevozih, pomoč pri izposoji in vzdrževanju invalidskih in ortopedskih pripomočkov, pomoč na posebnih strokovnih področjih (ekonomija, informatika, izobraževanje). Vabimo vse, ki imate voljo in veselje, da se nam pridružite!

Pripravila Polona Miklič