Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana 2018

17.3.2018 Ljubljana

V soboto, 17. marca 2018, se bodo prostovoljci Karitas iz ljubljanske škofije zbrali na letnem občnem zboru Škofijske karitas Ljubljana. Slovesna maša v ljubljanski stolnici se bo začela ob 9. uri, glavni mašnik bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. Za letošnji občni zbor smo izbrali geslo: Večja sreča je dajati kakor prejemati (Apd 20,35).

Dogajanje se bo nadaljevalo v dvorani Teološke fakultete. Osrednji del bomo namenili predavanju dr. Mirana Špeliča z naslovom Krščanska dobrodelnost v prvih stoletjih; Potna miloščina. Sodelavci Škofijske karitas Ljubljana bodo predstavili poročila o delovanju Župnijskih in Škofijske karitas v preteklem letu. Dogajanje bo dopolnil nastop Ženskega pevskega zbora Rozka Usenik. Predvsem pa bo sobotni dogodek priložnost za zahvalo vsem, ki svoj čas in dobro voljo z veseljem in velikodušno namenjajo skrbi za pomoči potrebne.

Ob tej priložnosti smo tako kot vsako leto izdali zbornik, ki poleg strokovnih predavanj vsebuje tudi poročila o našem delu v letu 2017.

Delo Škofijske karitas Ljubljana v preteklem letu

Sodelavci Škofijske karitas Ljubljana delujemo na različnih področjih: izvajamo naše redne programe pomoči, organiziramo akcije zbiranja pomoči, povezujemo in skrbimo za delovanje mreže Župnijskih karitas ter nudimo strokovno podporo našim prostovoljcem. Najpomembnejši vidik našega dela je vsekakor konkretna pomoč in stik z ljudmi v stiski. Psihosocialna pomoč v obliki pogovorov, usmerjanja in svetovanja ter materialna pomoč vključujeta vse družbene skupine, družine, posameznike, otroke, starejše, bolne in invalide, begunce, tujce in azilante.

Dejavnosti in programi Škofijske karitas Ljubljana

 • psihosocialna pomoč družinam in posameznikom (svetovalna dejavnost in mediacija)
 • pravna pomoč
 • materialna pomoč družinam in posameznikom (prehrambeni paketi in plačilo položnic, akcija Družina, pomoč v izrednih razmerah, namenska pomoč ob večjih stiskah)
 • počitnice družin
 • pomoč študentkam materam
 • pomoč otrokom (pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, letovanje otrok, program Botrstvo)
 • pomoč starejšim, bolnim in invalidom (izposoja ortopedskih pripomočkov, strokovno vodene počitnice starejših)
 • pomoč beguncem, tujcem in azilantom
 • pomoč v BIH
 • materialna podpora in pomoč pri izvedbi taborov slepih
 • izobraževanje prostovoljcev (Tečaj domače nege, tečaj Prvi socialni pogovor, Supervizija, izobraževanje za svetovalno dejavnost, strokovna predavanja za prostovoljce v okviru četrtkovih izobraževalnih večerov in januarsko srečanje)

 

Razdeljena materialna pomoč Škofijske karitas Ljubljana v letu 2017

V okviru redne materialne pomoči pomagamo s prehrambenimi paketi in pralnim praškom ter s plačilom položnic za nujne življenjske stroške. V letu 2017 smo na Škofijski karitas Ljubljana za nakup hrane za standardne pakete pomoči namenili 207.826,56 € sredstev, poleg tega pa smo razdelili še za 300.000,00 € podarjene hrane ter hrano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v višini 506.744,03 €. Skupno je to pomoč prejelo 24.045 prejemnikov. Pomoči pri plačilu položnic je bilo deležnih 643 družin iz 61-ih ŽK, skupna vrednost pomoči je znašala 101.008,67 €; iz sredstev, zbranih po namenu za večje stiske smo pomagali 12-im družinam v višini 61.159,93 € pri plačilu terapij, zdravljenj, ortopedskih pripomočkov ipd.; v jesenskem času pa je v okviru akcije Družina pomoč pri nakupu kurjave v višini 51.665,78 € prejelo 265 družin in posameznikov iz 60-ih ŽK.

Z boni za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov v višini 92.659,00 € smo pomagali 916-im družinam in tako 2.056-im osnovnošolcem in dijakom olajšali vstop v novo šolsko leto, 13 otrok pa je bilo vključenih v program Botrstvo. Počitnic družin se je v preteklem letu udeležilo 18 družin s 66-imi družinskimi člani, letovanja otrok pa 63 otrok in mladostnikov. Podprli smo zimski in poletni tabor slepih (4.280,03 €), delovni tabor dijakov Škofijske klasične gimnazije v Bosni in sarajevsko ljudsko kuhinjo Jelo na kotaćima.

 

Dejavnosti in programi na Župnijskih karitas

Potekajo v skladu s programi pomoči Škofijske karitas Ljubljana, ki določa smernice in merila za nudenje pomoči ter nudi materialno in strokovno podporo. Pomoč, ki jo nudijo Župnijske karitas:

 • materialna pomoč (prehrambeni paketi, plačilo položnic za osnovne življenjske stroške ipd.)
 • nematerialna pomoč (pogovor, usmerjanje, svetovanje)
 • pomoč otrokom (nakup šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu šolskih in obšolskih dejavnosti, prevozov, šolske prehrane, dijaških domov, počitnic, delavnice za otroke, učna pomoč, druženje)
 • pomoč starejšim, bolnim in invalidom (poleg rednih oblik pomoči velja omeniti predvsem obiske starostnikov na domu in v domovih za ostarele, srečanja in skupine za starejše, bolne in invalide, družabništvo)
 • pomoč brezdomcem (topli in hladni obroki, oblačila, plačilo osebnih dokumentov).

Poleg dela s prejemniki pomoči prostovoljci Župnijskih karitas organizirajo tudi izobraževanja na ravni župnij in dekanij, srečanja in romanja za prostovoljce ter koncerte in akcije za zbiranje pomoči.

 

Realizirana pomoč Župnijskih karitas ljubljanske nadškofije v letu 2017

Župnijske karitas so v preteklem letu reševanju stisk družin namenile 293.250,06 €, posameznikom 56.730,30 €, otrokom 75.805,55 €, starejšim 85.882,27 € in brezdomcem 26.894,00 €. Pomemben vidik je pomoč starejšim v obliki srečanj za starejše, ki se jih je v preteklem letu udeležilo 6.115 starejših, prostovoljci pa so na domu ali v domovih za ostarele obiskali 12.057 starostnikov, kar je 35.460 obiskov v vsem letu.

V ljubljanski nadškofiji je v letu 2017 4.033 prostovoljcev opravilo 203.175 ur prostovoljnega dela na ravni Župnijskih karitas, na Škofijski karitas pa je bilo v delo (pomoč pri razdeljevanju materialne pomoči, svetovalna dejavnost, administrativna pomoč, izobraževanja, strokovna podpora, organizacija, vodenje in spremljanje na taborih slepih in počitnicah družin) vključenih še 61 prostovoljcev, ki so opravili 16.767 ur prostovoljnega dela.

Celotna realizirana pomoč s strani Škofijske karitas Ljubljana ter Župnijskih karitas je v letu 2017 znašala 2.153.735,68 € (vključno s hrano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, podarjeno hrano, podarjenimi zvezki in šolskimi potrebščinami ter oblačili).

Vsi, ki potrebujejo pomoč, ali bi želeli pomagati oziroma postati naši darovalci ali prostovoljci, najdejo vse potrebne informacije na naši spletni strani www.karitaslj.si.