Obvestilo o statusu g. Mirka Krašovca

 

Na Slovenski škofovski konferenci objavljamo obvestilo Apostolske nunciature v R. Sloveniji, v zvezi s statusom g. Mirka Krašovca. Obvestilo se glasi:

Znano je, da gospod Mirko Krašovec ob različnih priložnostih predstavlja svoje poglede na finančni zlom mariborske nadškofije. Kljub temu, da je prejel (posebna) navodila in jih tudi uradno sprejel, gospod Mirko Krašovec čas namenjen pokori v samostanu v Št. Pavlu v Labotski dolini (v Avstriji) izrablja za širjenje informacij, ki niso skladne z ugotovitvami formalnih preiskav organov, ki jih je ustanovil Sveti sedež. Zato je primerno pojasniti zadevo in razglasiti kanonične kazni, ki so bile naložene gospodu Mirku Krašovcu zaradi dokazanih nezakonitih dejanj v času opravljanja službe ekonoma mariborske nadškofije.

Glede na brezprizivno odločitev pristojne cerkvene oblasti je bil gospodu Mirku Krašovcu odvzet naziv kanonika Mariborskega metropolitanskega kapitlja z vsemi pripadajočimi dolžnostmi, možnostmi, beneficiji, privilegiji, častmi, insignijami in ugodnostmi. Odvzete so mu bile tudi vse naloge in zadolžitve, ki mu jih je podelil njegov ordinarij. Ob tem gospoda Mirka Krašovca veže dolžnost bivanja v opatiji Št. Pavel v Labotski dolini (v Avstriji) za čas enega leta z namenom, da premišljuje o svoji hudi odgovornosti v povezavi z očitanimi dogodki in o odnosu med človekom, materialnimi dobrinami in Cerkvijo v luči vere. Za čas bivanja v samostanu mu je bila naložena tudi prepoved javnega izvrševanja duhovniške službe.

Ob naložitvi ustnih navodil gospodu Krašovcu decembra 2012 je bil z navodili seznanjen samo on in njegov ordinarij, saj pregled odgovornosti ostalih vpletenih oseb v finančni zlom mariborske nadškofije (med temi tudi škofov) še ni bil zaključen. Sedaj, ob sklepu teh postopkov, se kazni, ki so bile naložene gospodu Krašovcu in ki jih je takrat tudi sprejel, lahko objavijo. V tem kontekstu je potrebno pojasniti in razumeti pomen izraza »sobotno leto«, ki je bil takrat uporabljen za opis Kraševčevega umika iz javnega življenja mariborske nadškofije.