Odgovori na novinarska vprašanja časopisne hiše Dnevnik o referendumski kampanji

19.11.2015 Družina, Referendum

Pozdravljeni,
naprošam vas, da odgovorite na spodnja vprašanja:

- Ali lahko katoliška cerkev (ali druga registrirana verska skupnost pri nas) po veljavni zakonodaji in ustavi sodeluje v referendumskih kampanjah kot organizatorka?
- Ali lahko kateri drugi pravni subjekt katoliške cerkve sodeluje v referendumski kampanji kot organizator?
- Na kakšen način lahko (če sploh) katoliška cerkev sodeluje v referendumski kampanji kot organizatorka?
- Bi bile potrebne spremembe zakonodaje (ali morda ustave) na tem področju?


V skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji lahko kot organizator referendumske kampanje nastopa vsaka fizična ali pravna oseba, ki je zainteresirana za določeni izid referenduma. Ker imajo registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi Zakona o verski svobodi in določb svojega avtonomnega prava lastno pravno osebnost, lahko delujejo kot organizatorji referendumske kampanje, če referendumsko vprašanje vsebinsko zadeva področje njihove doktrine, t.j. nauka in morale.

Katoliška Cerkev in njeni personalni ter teritorialni sestavni deli torej po veljavni zakonodaji Republike Slovenije lahko sodelujejo kot organizatorji referendumske kampanje, ko referendumsko vprašanje vsebinsko zadeva področje družbenega nauka Cerkve. Kdaj, kako in v kolikšni meri se vključi v referendumsko kampanjo je stvar njene proste presoje.

Spremembe zakonodaje po našem mnenju niso potrebne, ker so zakonske določbe usklajene z načelom svobodnega delovanja verskih skupnosti iz drugega odstavka 7. člena Ustave Republike Slovenije.

Slovenska škofovska konferenca kot pravni subjekt do sedaj še ni bil organizator referendumske kampanje. Glede vprašanja, zakaj Katoliška Cerkev ni sodelovala v kampanji o referendumu o Družinskem zakoniku leta 2012 velja načelno stališče, da so k neposrednemu zavzemanju za vrednote družbenega nauka Cerkve poklicani predvsem laiki in laiške organizacije.

 

dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK