Odgovori na novinarska vprašanja glede gradnje novih prostorov apostolske nunciature in bivalnimi razmerami tamkajšnjega psa

25.3.2014

Slovenska škofovska konferenca, v imenu Apostolske nunciature v Sloveniji, posreduje stališče v zvezi z gradnjo nunciature in bivalnimi prostora tamkajšnjega psa:

Apostolska nunciatura je v postopku gradnje novih prostorov. Omenjena gradnja predstavlja vir hrupa in motnjo tako za okoliške stanovalce kot tudi za psa v lasti apostolskega nuncija. Omenjena dela se bodo kmalu zaključila, s tem pa se bodo odpravile omenjene obremenitve okolja. Pred pričetkom gradbenih del, je nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz zahteval dovolj velik ograjen prostor za psa, ki skupaj meri 80 m2. Od tega je 20m2 pokritih in predstavljajo ustrezno zavetje za psa. Prav tako za omenjenega psa skrbi posebna oseba, ki mu zagotavlja hrano, vodo, čiste prostore in dovolj gibanja. Mitja Šedelbauer (VURS) je v televizijskem prispevku na POPTV, z dne 24. marca 2014, dejal da je za psa poskrbljeno v skladu z zakonodajo. Zato apostolska nunciatura obžaluje, da so  nekateri ljudje, v zvezi z bivalnimi pogoji omenjenega psa in izgradnje nove nunciature, v javnosti širili netočne informacije. Apostolska nunciatura zato ceni prispevek, ki ga je časopis Delo objavil dne 25. marca 2014, v katerem je predstavljen objektiven pogled na gradnjo novih prostorov apostolske nunciature.

 

dr. Tadej Strehovec

Slovenska škofovska konferenca