Odgovori na novinarska vprašanja glede udeležbe na evropskih volitvah - Dejan Karba, Delo

26.3.2014

Udeležba na evropskih volitvah je moralna dolžnost in pravica za vse državljane in še zlasti za katoličane. Slovenska škofovska konferenca se je s tem namenom pridružila izjavi Komisije Evropskih škofovskih konferenc (http://katoliska-cerkev.si/izjava-skofov-komisije-evropskih-skofovskih-konferenc-comece-o-volitvah-v-evropski-parlament-2014) ter poziva vernike, da se udeležijo volitev poslancev v Evropski parlament. Ob tem SŠK poudarja, da imajo državljani pravico, da se seznanijo z različnimi kandidati in programi ter se odločijo po svoji vesti. SŠK zato ne bo podprla točno določenih strank in kandidatov, lahko pa se ti v svoji kampanji zavzemajo za vrednote družbenega nauka Cerkve kot so to npr. verska svoboda, družina, življenje, zavzemanje za uboge in solidarnost.

O javnem izrekanju nekaterih duhovnikov SŠK poudarja, da vsi verski delavci (tudi duhovniki) uživajo enake ustavne in zakonske pravice kot vsi ostali državljani, vključno s pravico, da se javno opredeljujejo do najpomembnejših družbenih vprašanj. Ob tem je pomembno, da se v svojih stališčih zavzemajo za vrednote družbenega nauka Cerkve ter da neposrednih političnih sporočil (kot npr. neposredna podpora določeni stranki oz. kandidatu) ne posredujejo v okviru verskih obredov.

Glede domnev, da naj bi Cerkev  morala preprečiti neformalno (politično) delovanje vernikov pa je SŠK mnenja, da je takšno delovanje izrecno zaželeno, saj je neformalno in formalno izrekanje o družbenih vprašanjih izjemnega pomena za vsako demokracijo ter del ustavno zagotovljenih pravic in svoboščin.

Lep pozdrav,

dr. Tadej Strehovec

Slovenska škofovska konferenca