Odličje sv. Cirila in Metoda Družbi Marijinih sester čudodelne svetinje za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci

9.5.2022 Ljubljana SŠK
Rektor Slovenika mag. Franci Mihelčič ob slovesu Marijinih sester čudodelne svetinje - Foto: Slovenik Rektor Slovenika mag. Franci Mihelčič ob slovesu Marijinih sester čudodelne svetinje - Foto: Slovenik

Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje bo 9. maja 2022 v Ljubljani Družbi Marijinih sester čudodelne svetinje izročil odličje sv. Cirila in Metoda, ki je najviše priznanje Katoliške cerkve v Sloveniji. Slovenski škofje so 14. marca 2022 na 129. redni seji Slovenske škofovske konference sklenili, da po petdesetih letih službovanja v Papeškem slovenskem zavodu v Rimu odličje sv. Cirila in Metoda podelijo Družbi Marijinih sester čudodelne svetinje za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci.

Utemeljitev priznanja

Konec leta 1970 se je zavod preselil v zgradbo na naslovu Via Appia Nuova 884 in 1. septembra leta 1971 so Marijine sestre prevzele skrb za gospodinjstvo, zagotovile pomoč pri upravljanju zavoda ter sprejemanju romarjev in gostov. Vseh sester, ki so od leta 1971 do konca novembra 2021, ko so odšle iz Rima, opravljale svoje poslanstvo v zavodu, je bilo 23, nekatere med njimi so bile poslane v zavod večkrat. Šest od njih je že prestopilo prag večnosti in so že prejele odlikovanje za zvesto služenje ter popolno darovanje Bogu.

Življenje Marijinih sester v Sloveniku je temeljilo na molitvi, premišljevanju, češčenju Najsvetejšega in prizadevanju, da bi posnemale Devico Marijo. Veliko je bilo nevidnih žrtev, ki so omogočile, da je skupnost Slovenika delovala kot mala družina.

Sloveniku so se dolga leta srečevali rimski Slovenci. Pri organizaciji praznovanj so sestre skrbele za domačnost, z mnogimi Slovenci pa so ostale povezane tudi, ko so zboleli in onemogli. V preteklosti je Slovenik odigral pomembno vlogo pri povezovanju Slovencev zunaj matične domovine, vedno pa so bili v njem dobrodošli romarji iz domovine, zamejstva in zdomstva. Zavod je bil »košček Slovenije v Rimu« in Marijine sestre so hiši dajale slovenski pečat, da so se gojenci in gostje počutili sprejete s slovensko gostoljubnostjo. V njem je študiralo 120 slovenskih duhovnikov študentov. Kadar je bilo mogoče, so se sestre z veseljem udeleževale srečanj s papežem, ob pomembnih dogodkih, ki so privabili romarje, pa so predvsem skrito služile po zgledu ponižne Gospodove dekle, da so bili obiskovalci postreženi ter sprejeti z nasmehom in prijazno besedo. Nekatere sestre so bivanje v Rimu izkoristile tudi za osebni študij duhovnosti in ga končale z magisterijem. 

Odličje sv. Cirila in Metoda je hvaležno priznanje Marijinim sestram čudodelne svetinje za materinsko skrb, ker so se v papeškem zavodu Slovenik v večnem mestu pet desetletij s predanostjo žrtvovale v službi Katoliške cerkve v Sloveniji.