Odličje sv. Cirila in Metoda prejel mojster Andrej Šušteršič

18.6.2024 Ljubljana SŠK
Foto: SŠK / Rok Mihevc Foto: SŠK / Rok Mihevc

Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje je 18. junija 2024, po sveti maši za domovino, mojstru Andreju Šušteršiču izročil odličje sv. Cirila in Metoda, najviše priznanje Katoliške Cerkve v Sloveniji. 

Slovenski škofje so na 146. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 6. maja 2024, sprejeli sklep, da  odličje sv. Cirila in Metoda podelijo mojstru in podjetniku Andreju Šušteršiču za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci.


Andrej Šušteršič se je rodil 22. junija 1959 v Ljubljani očetu Stanislavu in materi Mariji, rojeni Slovša. V letu 1964 se mu je pridružil še brat Tomaž. Oče je bil klepar, mati pa prodajalka. V času, ko sta fanta odraščala, preobilja ni bilo, čeprav je oče kot obrtnik s pridnostjo in iznajdljivostjo ter seveda z ženino pomočjo zaslužil dovolj za solidno preživetje družine.

Po osnovni šoli v Horjulu sta se sinova odločila stopati po očetovi poklicni poti. Kleparski obrti sta se hitro privadila, saj ju je vanjo vpeljal oče. Po šoli sta tesno sodelovala z njim, potem pa se osamosvojila in ustanovila lastno podjetje s sedežem v Dolnjem Logatcu. Andrej je z ekipo delavcev vsak dan vztrajal na strehah, jih kleparsko opremljal in obnavljal. Tudi številne cerkve po Sloveniji, zlasti zvoniki, so po njegovi zaslugi dobile novo pločevinasto ali bakreno prevleko.

Svojo ženo Jelko, rojeno Cirk, je pripeljal iz Pariza. Poročila sta se leta 1981 v Horjulu. Rodili so se jima štirje otroci. Jelka Andreju vsa leta skupnega življenja zvesto stoji ob strani in ga podpira pri delu.

Andrej Šušteršič je dejaven kristjan, zavzet pri delu, vedno z veseljem pripravljen pomagati drugim. S svojimi sodelavci je po vsej domovini in izven nje znan po izjemno kakovostnem delu na cerkvah in drugih cerkvenih zgradbah.

Njegovi veliki projekti so: ljubljanska stolnica, cerkev v Gornjem Gradu, cerkveni objekti v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, cerkvi v Črnomlju, cerkev na Jančah, župnijski objekti v Semiču in mnogi drugi. Kakovost podjetja je priznana tudi na civilnem področju, saj se lahko pohvali z zlatim bonitetnim odličjem.

Slovenski duhovniki so v petih desetletjih sodelovanja z Andrejem Šušteršičem spoznali, da mojstru kot vernemu kristjanu ne gre le za poslovni odnos, temveč opravlja svoje delo kot poslanstvo v službi cerkveni skupnosti in sakralni umetnosti. Skrb za cerkvene strehe je za gospoda Šušteršiča dejanje vere in kulture. Pri nagrajencu zelo cenijo posebno povezanost z župnijo, v kateri dela. Rad se sreča s farani, do njih je vedno spoštljiv in moder, tudi kadar pride do nesoglasij, ki so zaradi različnih pogledov in izjemno zahtevnega dela neizogibna.

Mojster Andrej Šušteršič se s soprogo rad udeležuje župnijskih praznovanj celo več let po opravljenem delu. Ob tej priložnosti pregleda strehe, ki jih je obnavljal, in popravi kakšno malenkost, pri čemer skromno priznava avtoriteto starih mojstrov in nerad vidi, da ga nazivajo s tem imenom. Posebno znamenje, ki ga pri poslovnih ljudeh redko srečamo, so tudi darovi za svete maše. Zakonca Šušteršič skoraj ob vsakem obisku župnije naročita več svetih maš za različne namene.

Andrej Šušteršič več kot petdeset let predano in zavzeto deluje v korist slovenske sakralne kulturne dediščine z izvedbo zahtevnih prenov cerkvenih objektov. Kot dejaven kristjan svoje delo obnove in vzdrževanja osrednjih slovenskih svetišč povezuje z osebno dobrodelnostjo in gradnjo občestva med verniki.


Odličje sv. Cirila in Metoda

Člani Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) so 18. junija 1985 sprejeli sklep o cerkvenem odlikovanju za zvesto služenje Cerkvi na Slovenskem. Člani SŠK so 29. januarja 2024 sprejeli pravilnik o podeljevnju Odličja sv. Cirila in Metoda. Odlikovanje, sestavljeno iz okrogle bronaste plakete z reliefno podobo sv. Cirila in Metoda in diplome, se podeljuje osebam ali ustanovam, ki so se izkazale s posebnim zvestim služenjem Cerkvi med Slovenci. Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sv. mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če svojci pravočasno obvestijo škofa, v čigar škofiji bo pokop.