Odprtje prenovljenih in opremljenih prostorov skladišča programa Donirana hrana

V petek, 1. marca 2019, so v prostorih Nadškofijske karitas Maribor predstavili projekt Donirana hrana. Projekt izvaja od oktobra 2016 Nadškofijska karitas Maribor v sodelovanju s tremi mariborskimi Lions klubi (Lions klub Maribor, Lions klub Maribor – Zarja ter Lions klub Maribor Piramida). 

Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor – odprtje in blagoslov
Danes predajamo namenu razširjene, prenovljene in na novo opremljene prostore skladišča programa 'Donirana hrana', ki smo ga simbolično poimenovali 'Bartimajeva izba'

Skladiščni prostori programa 'Donirana hrana' tako danes zavzemajo dva prostora v skupni izmeri 35 m², opremljena z ustreznimi regali, razdelilnimi košarami, hladilnimi in zamrzovalnimi omarami, sortirnimi površinami ter delom z umivalnikom ter ostalimi pripomočki za zagotavljanje ustreznega higienskega standarda. 

Potrebna gradbena, elektroinštalacijska ter druga obrtniška dela so bila izvedena v vrednosti 8.126,49 EUR. Nakup opreme (hladilne in zamrzovalne omare, regali, košare, sortirne površine, …) je bil izveden v višini 12.515,70 EUR. Sredstva za izvedbo razširitve, prenove in postavitve opreme so bila zagotovljena z letno donacijo Lions klubov Maribor (Lions kljub Maribor, Lions klub Maribor – Zarja, Lions klub Maribor – Piramida) v višini 5.000,00 €, lastnimi sredstvi iz naslova donacije dohodnine ter za nakup opreme po razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v znesku 8.000,00 €. 


'Bartimajeva izba'– Bartimaj je bil slepi berač, ki je ob poti v Jeriho vpil po pomoči. Eni so šli mimo, eni so ga želeli utišati, Jezus pa se je ob njem ustavil in namesto, da bi mu zaprl usta, ga je vprašal: 'Kaj lahko storim zate?' Dovolj je le vprašanje, ki izrazi hotenje po vstopu v življenje tega človeka in naloži nase njegovo usodo. S tem mu počasi, počasi povrne dostojanstvo, ki ga je izgubil in ga vključi nazaj, da lahko vstane, 'spregleda' in gre naprej.

Program 'Donirana hrana' na Nadškofijski karitas Maribor danes presega zgolj transfer materialne pomoči, je kontinuirana socialnovarstvena storitev tistim družinam in posameznikom, ki potrebujejo redno spremljano pomoč ob podpori individualnega svetovalnega dela ter spremljanih stikov s strokovnimi delavci, sodelavci in prostovoljci Karitas, da ob njihovi podpori ne zgolj preživijo iz dneva v dan, temveč lahko vstanejo in zaživijo samostojnejše, polno življenje. 

Nadškofijska karitas Maribor se s prevzemom, skladiščenjem in razdeljevanjem donacij hrane srečuje že vse od ustanovitve, pred slabimi 30 leti. Konkretneje z vsakodnevnimi prevzemi kruha ob vzpostavitvi sistemske pomoči brezdomnim osebam sredi 90-tih let. Od leta 2010 pa v sodelovanju s trgovskim centrom E'Leclerc vzpostavi sistem prevzema prehranskih artiklov vsak delovni dan. 

Na to osnovo se je Nadškofijska karitas Maribor kot izvajalska organizacija vključila v projekt 'Donirana hrana' oktobra 2016 na povabilo Lions kluba Maribor - Zarja, ki je predhodno vzpostavil mrežo 7 različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), katere poslujejo na področju Mestne občine Maribor. Decembra 2017 smo jim pridružili še štiri trgovine Hofer, aprila 2018 pa še pet trgovin Lidl. Skupaj danes vsak obratovalni dan prevzemajo naši prostovoljci Karitas hrano v 16 trgovskih centrih v Mariboru (1 x Mercator, 1 x Spar, 2 x Interspar, 3 x Tuš, 4 x Hofer, 5 x Lidl) ob stalnici prevzema ob delavnikih (E'Leclerc ter pekarna Zenit). V aprilu 2019 se jim bosta pridružili še 2 trgovini – skupaj 20.

Večina prejemnikov je vključenih enkrat tedensko. Količina dnevno prejetih (do 500 kg/dan) živil omogoča, da po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključimo do 22-25 družin oz. posameznikov donirane hrane ali 47-68 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov ter razdeljevanja kruha in pekovskih izdelkov s strani mreže Župnijskih karitas v Mariboru ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-90 oseb (torej skupaj 107-158 oseb dnevno).

V letu 2018 je bilo v program skupno vključenih 181 družin in posameznikov, kar skupaj predstavlja kar 452 oseb, ki so vsaj 1 x tedensko prejele pomoč iz navedenega projekta. 

Večinoma gre za prejemnike socialnih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposlenih z nizkimi dohodki. Med prejemniki so tudi osebe, ki imajo težave v telesnem in duševnem zdravju, invalidi, starejši in mlajše osebe, ki živijo same. 

Stroški izvajanja programa v letu 2018 - 41.202,50 € se nanašajo na stroške dela, posredne stroške: elektrika, ogrevanje, hlajenje, gorivo, …).

Še posebej smo ponosni, da smo uspeli v projekt od oktobra 2016 pritegniti in vključiti mnoge prostovoljce Karitas, ki danemu programu dajejo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost: trenutno se vsak večer prevzem hrane vrši s tremi (3) Karitasovimi kombiji po točno določenem redu v trgovskih centrih. Zgovoren je podatek za leto 2018, ko je v celotnem letu sodelovalo 38 prostovoljcev Karitas ter opravilo 3.353,5 ur prostovoljnega dela ter prevozilo 26.065 km. Zbrana hrana v letu 2018: 163 t(sadje in zelenjava, pekovski izdelki, sendviči, drugi mesni izdelki in mlečni izdelki). 

Zahvaljujemo se za sofinanciranje programa Mestni občini Maribor, ki omogoča sistemsko pomoč človeku v socialni stiski in na drugi strani odgovoren odnos do hrane, katera bi drugače bila zavržena in postala odpadek. Zahvaliti se želimo tudi vsem, ki s svojim darom ali prostovoljnim delom podpirajo in sodelujejo v projektu ter pomoči Karitas. Zahvala naj bo prošnja za pomoč in podprtje še naprej. 

 

Prošnja
Obstoječa vozila so dotrajana in je potrebna takojšnja zamenjava z ustreznejšimi (velikost - volumen, obremenjevanje okolja – izpusti, poraba goriva, stroški vzdrževanja) dostavnimi vozili.

Zato se Karitas obrača na mariborska podjetja in ljudi dobre volje s prošnjo za podprtje izvajanja projekta 'Donirana hrana' v obliki donacije za nakup novega ustreznejšega in primernejšega vozila za prevoz hrane.

Kontakt za podrobnejše informacije in donacijske pogodbe: [email protected]; 051 370 699 (Darko Bračun, generalni tajnik).

TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Dostavno vozilo, Referenca: SI00 293003

 

Sodelujoči, podporniki, sofinancerji: 

  • Guverner Zveze Lions klubov Slovenije: g. Miroslav Kvas,
  • Predsednica Lions kluba Maribor – Zarja: ga. Bojana Kmetec Rošic - v imenu treh Lions klubov Maribor (predsednik Lions klub Maribor g. Roman Tadina, predsednik Lions klub Maribor – Piramida g. Danilo Burnač),
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica
  • Župan Mestne občine Maribor – opravičilo: ga. Lilijana Zorko, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo,
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor
  • v. d. direktorica CSD Maribor: ga. Marjana Bravc
  • sekretar Območnega združenja Rdečega križa Maribor: g. Metod Dolinšek
  • Predstavniki trgovskih centrov: E'Leclerc - ga. Tamara Humbert, namestnica direktorja, Hofer, Lidl, Mercator, Spar, Tuš.

 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si