Odziv na članek z naslovom Je cerkveno zvonjenje glasba ali hrup?

6.6.2013 Slovenija Demanti

Na spletni strani Pozitivne Slovenije je bil v torek, 4. junija 2013, objavljen zapis o cerkvenih zvonovih.[1] V njem nepodpisani avtor navaja nekatere zavajajoče trditve, s katerimi se ni mogoče strinjati. V zapisu je naveden predlog poslanca in vodje poslanske skupine Pozitivne Slovenije g. Janija Möderendorferja, po katerem naj bi se uvedle posebne meritve zvoka cerkvenih zvonov in zvonjenja ter se sprejele posebne »rešitve, ki ne bodo škodovale državljanom«. Ob stališčih, da naj bi občasno zvonjenje zvonov škodovalo državljanom, v Katoliški Cerkvi poudarjamo, da na tem področju v Sloveniji veljata evropska Direktiva 2002/49/ES, ki zvonjenja ne uvršča med hrup, in odločba Ustavnega sodišča RS z dne 15. aprila 2010 (U-I-92/07), po kateri je zvonjenje v skladu z Ustavo. Omenjeno sodišče je odločilo, da »sama po sebi vidna ali zvočna zaznava verskih obeležij (npr. pogled na cerkev ali mošejo, na versko procesijo, na vernika v verskih oblačilih, petje muezina ali zvok cerkvenih zvonov) ne more pomeniti prisilne konfrontacije z vero, pred katero mora država obvarovati posameznika.«[2] V Katoliški Cerkvi se z omenjenim predlogom g. Janija Möderendorferja zato ne moremo strinjati.


dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK


Odziv Službe za odnose z javnostmi Pozitivne Slovenije

Spoštovani,

v poslanski pobudi Jani Möderndorfer, poslanec in vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije, ne zatrjuje, da je samo cerkveno zvonjenje sporno, kot napačno implicira odziv SŠK, ampak opozarja na problem škodljivosti prekomernega hrupa, v tem primeru (tudi) cerkvenega zvonjenja.

Kot izhaja iz direktive in je zapisano v poslanski pobudi je zvok, ki nastaja zaradi zvonjenja cerkvenih zvonov, glasba, kar za ljudi ni nezaželeno ali moteče, tako kot tudi zvoki glasbil običajno niso za ljudi nezaželeni ali moteči. Ne moremo pa zanemariti dejstva, da se v vsakdanjem življenju dogaja, da je ta zvok tako kot to velja za zvok drugih glasbil, škodljiv za zdravje ljudi, ko njegova zvočna moč presega kritične vrednosti kratkotrajne obremenitve z emisijo zvoka. To pa vpliva na kakovost življenja ljudi.

Primerjava oz. navezava na direktivo EU in ustavno odločbo v odzivu SŠK zato ni primerna, saj Pozitivna Slovenija nikakor ne oporeka samemu zvonjenju in drugim legitimnim oblikam izražanja verske pripadnosti.

Slavko Gegič
Vodja odnosov z javnostmi PS

V Ljubljani, 10. junij 2013


[1] Prim. http://pozitivnaslovenija.si/novice/item/951-je-cerkveno-zvonjenje-glasba-ali-hrup