Osnove duhovnosti in duhovnega spremljanja I, 2020-2021

21.9.2020 Ljubljana Duhovne vaje, Izobraževanja, Laiki, Teologija
Krščanska duhovnost - dejavno življenje v Svetem Duhu Krščanska duhovnost - dejavno življenje v Svetem Duhu

Od oktobra 2020 do junija 2021, bodo vsak ponedeljek med 16.30 in 19.00 potekala srečanja za duhovno rast in duhovno spremljanje. Prijave so možne do 20. septembra 2020.

Duhovnost je stvar duha, je iskanje lepega, dobrega in pomenljivega. Krščanska duhovnost, na katero se osredotoča naš izobraževalni program, pomeni življenje v Svetem Duhu. V programu se poglabljamo v skrivnosti molitve, Božje besede, pristnih medsebojnih odnosov – v vse, kar je povezano z dostojanstvom Božjih otrok, ki smo ga prejeli s krstom.

Pomoč na poti duhovne rasti je med drugim duhovno spremljanje. To je dragocena služba (služenje) v Cerkvi. Udeleženci programa se bodo dotaknili tudi osnov duhovnega spremljanja, da bi lahko postali dobri sopotniki bratom in sestram v veri. Udeleženci izdelajo krajšo seminarsko nalogo.

Obsega naslednje vsebine:

  • Temelji krščanske duhovnosti, 18 ur (p. Rok Bečan DJ)
  • Uvajanje v Sveto pismo, 18 ur (p. Mio Kekić DJ, voditelj programa od 2018)
  • Odnos, temelj duhovnega življenja, 9 ur (ga. Sonja Pungertnik)
  • Duhovno spremljanje v zgodovini Cerkve, 6 ur (p. Ivan Platovnjak DJ)
  • Osnove duhovnega spremljanja, 24 ur (p. Janez Poljanšek DJ)
  • Osnove razločevanja, 18 ur (p. Mio Kekić DJ)

Več in formacij in prijave na spletu ali v tajništvu doma vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ter na telefonski številki 051 613 374 ali po e-pošti na naslovu [email protected].