Otroci nas potrebujejo 2015

23.6.2015 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Karitas, Šola

Slovenska karitas v tem tednu začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami.

Stroški za septembrski prihod otrok v osnovno šolo so za mnoge starše preveliko breme, ki ga sami ne zmorejo. Starši bodo samo za enega osnovnošolca na začetku šolskega leta za najnujnejše šolske potrebščine potrebovali vsaj 150 do 200 EUR. Še posebej velik strošek so delovni zvezki. Šolanje predstavlja za starše veliko finančno breme tudi med letom.

V zadnjih letih so razmere zaradi velike brezposelnosti za mnoge družine še veliko težje. Tako je tudi v lanskem letu na Karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 12.612 otrok, kar je nekaj več kot lani. Dodatno je 1.239 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti, kar je za 18% več kot lani. Poleg tega je bilo v Botrstva Karitas  vključenih 218 otrok. Skupaj je Karitas za navedene pomoči v letu 2014 razdelila 614.000 EUR. Sredstva so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, delno pa jih je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.           

Glede na aktualne razmere v družbi, tudi v letošnjem letu pričakujemo podoben obseg prošenj povezanih s šolo. Še posebej so v velikih težavah družine s starši, ki so brezposelni ali imajo nizko ter neredno plačo, enostarševske družine, mlade družine, družine z več osnovnošolci in družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev.

V mesecu maju smo v akciji Pokloni zvezek osnovne šole in vrtce povabili k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke. Z sodelovanjem se je odzvalo 270 osnovnih šolah in 94 vrtcev. Zbrani zvezki in tempera barvice v teh dneh že prihajajo na škofijske karitas, ki jih bodo preko poletja poleg druge pomoči razdelile socialno ogroženim otrokom. Poleg poklonjenega zvezka so otroci priložili tudi lepo misel, sporočilo ali sliko za sovrstnike v stiski. Ob tem iskrena zahvala učiteljem in vzgojiteljem za pripravljenost in spodbudo učencev in otrok k solidarnosti.

Preko poletja k pomoči vabimo ljudi odprtega srca, ki lahko prinesejo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice na najbližjo Karitas ali darujejo finančna sredstva za pomoč otrokom na transakcijski račun: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbrana sredstva in zvezke bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v župniji oz. na škofijske Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, Novi Gorici in Murski Soboti. Njihovi kontaktni podatki so objavljeni na www.karitas.si.

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas

PLAKAT