Otroci nas potrebujejo – začetek dobrodelne akcije Karitas za pomoč s šolskimi potrebščinami za 13.000 socialno ogroženih otrok v Sloveniji

29.6.2022 Cerkev v Sloveniji Dobrodelnost, Karitas

Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih sredstev za pomoč s šolskimi potrebščinami za 13.000 socialno ogroženih otrok. Istočasno pričenja z zbiranjem prošenj socialno ogroženih družin za pomoč v prihodnjem šolskem letu. Neposredna pomoč bo v juliju in avgustu realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

V lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo smo do konca leta zbrali 213.078,11 EUR. Tudi letos prav vse lepo vabimo k sodelovanju.

Darovi se zbirajo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zgibanke s položnico so na voljo tudi po vseh župnijah.    

Darujete lahko tudi s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 in prispevali boste 5 EUR za šolske potrebščine.

Zvezki se zbirajo v vseh papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, kjer je do konca julija mogoče po polovični ceni kupiti in darovati kvaliteten zvezek.

V maju je po osnovnih šolah potekala akcija Pokloni zvezek, v kateri so osnovnošolci in otroci iz vrtcev

zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke. S sodelovanjem se je odzvalo 265 osnovnih šol in 102 vrtca. Zbrani zvezki, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah, v teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas. Pomoči potrebni otroci jih bodo prejeli skupaj z ostalo pomočjo.

Podrobnosti o pomoči

Zbrane šolske potrebščine in sredstva iz dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru in Murski Soboti. Podatki na http://www.karitas.si/kontakt/.

Ocenjujemo, da bo letos pomoč potrebovalo več kot 13.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, saj glede na prošnje povezanih s šolo, ki že prihajajo na župnijske Karitas. Karitas sicer v Sloveniji pomaga več kot 20.000 družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg drugih materialnih stisk ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci v juniju prejmejo sezname šolskih potrebščin, ki jih morajo čez poletje kupiti za naslednje šolsko leto. Samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 200 EUR.      

Številne družine, ki so v materialnem pomanjkanju ali na robu svojih finančnih zmožnosti, se po pomoč obrnejo na Karitas. Starši imajo nemalokrat nizko plačo ali negotovo zaposlitev, pogosto jih spremljajo zdravstvene težave in nesreče. Še posebej so v stiski enostarševske družine ali tiste z več osnovnošolci. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom presega njihove zmožnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom pomagamo z boni za delovne zvezke, zbranimi zvezki in torbami ter paketi šolskih potrebščin. Z učno pomočjo, plačilom položnic za različne dejavnosti in prehrano in plačilom prevoza za dijake pomagamo med celotnim šolskim letom. Otrokom pomagamo tudi ob bolezni, s preventivnimi dejavnostmi in letovanji.

V letu 2021 je na Karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 12.950 otrok. Skupna pomoč s šolskimi potrebščinami in pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala več kot 477.710,00 EUR. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 213.078,11 EUR, ostalo so zbrale župnijske Karitas. Del sredstev je prispevala tudi FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij).

Razveseljivo je, da nekatere šole pomagajo s šolskimi skladi. To velja predvsem za občine z boljšim socialno-ekonomskim stanjem. V zadnjih letih je k pomoči s šolskimi potrebščinami za prvo triado OŠ pristopila tudi država. Pomoč je mogoče pridobiti na CSD, vendar le v okviru dveh izrednih pomoči, ki jih družine koristijo tudi za kurjavo in druge izredne stroške med letom. Še vedno je pomoč veliko premajhna. Mnogi iz nje izpadejo in se obrnejo na Karitas.

Poleg šolskih potrebščin za 12.950 otrok je v letu 2021 1.684 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstva Karitas je bilo vključenih več kot 450 otrok. V sklopu dela župnijskih Karitas so otroci vključeni tudi v obdarovanja, delavnice, družabne dogodke in centre za mlade in otroke. Skupna vrednost navedenih programov je v letu 2021 znašala 837.659,26 EUR. V različne programe Karitas je bilo skupaj vključenih 21.900 otrok in dijakov. Zaradi epidemije so bili številne delavnice in drugi dogodki v živi omejeni. Večji del vključevanja je potekal prek spleta. Sredstva za izvedbo programov so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, večji del pa je prispevala tudi FIHO.

Otrokom želimo, da bi kot odrasli živeli ustvarjalno in dostojno. Z znanjem, pridobljenimi navadami in spretnostmi ter zaupanjem vase bodo v prihodnosti lahko poskrbeli za svoje življenje in v polnosti razvili svoje sposobnosti. Izobrazba je največja popotnica za lepšo in dostojno prihodnost.

Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Hvala!

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas