Otvoritev čuvajnice v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru

Otvoritev čuvajnice v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru - foto - Matjaž Kramberger Otvoritev čuvajnice v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru - foto - Matjaž Kramberger

V Mariboru so danes, v petek, 20. aprila 2012, ob 12.00 za javnost ponovno odprli zvonik stolne in župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika. V okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) je Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s stolno župnijo v zgornjem nadstropju zvonika postavil stalno muzejsko razstavo z naslovom Čuvajnica na stolpu. Dogodka sta se s cerkvene strani poleg stolnega župnika Marka Veršiča udeležila upokojeni nadškof Franc Kramberger ter nadškof metropolit Marjan Turnšek, ki je opravil tudi blagoslov.

Že v 14. stoletju je bil v geometrijsko središče mesta, ki se nahaja ob župnijski cerkvi, postavljen štiri etažni stolp za opazovanje okolice in vodenje mestne obrambe. Ker je v tistem času največjo nevarnost predstavljal požar, je bilo na stolpu urejeno tudi majhno stanovanje za mestnega čuvaja. Leta 1933 je požarna obramba to delovno mesto ukinila, zadnjo požarno čuvajko Antonio Weiss pa odpustila. Pokrajinski muzej Maribor se z razstavo približuje sodobnim konceptom muzeja, ki se v 21. stoletju iz konservatorske paradigme preveša v iskanje edinstvenih zgodb. Njihovo umeščanje v neskončni tok zgodovine ponuja tavajočemu posamezniku, da se lahko skozi njih identificira. Proces identifikacije mu omogočajo tudi muzejski predmeti, ki so izbrani za razstavo. Razstava razreši dilemo med stolpom in zvonikom, seznani nas s spremembami in prezidavami zvonika, na ogled postavi rekonstrukcijo stanovanja zadnje čuvajke, seznani nas z organiziranjem požarne obrambe od 18. stoletja dalje, prav tako izvemo, kdaj se je čuvajnica na stolpu telefonsko povezala z magistratom in ne nazadnje se nam, ko se po 163 stopnicah povzpnemo na vrh, odpre popolnoma nov pogled na mesto.

Predstavitev razstave so pripravili sodelavci Pokrajinskega muzeja Maribor.


Besedilo je pripravil Matjaž Kramberger.


Povezava do celotnega fotografskega gradiva z dogodka.