Papež Frančišek izdal Rescriptum ex Audientia

1.6.2016 Katoliška Cerkev Redovništvo, Cerkveno pravo

Papež Frančišek je izdal ukaz, pod katerega se je podpisal kardinal Pietro Parolin, o potrebi po predhodnem posvetovanju s Svetim sedežem, glede ustanavljanja novih škofijskih ustanov posvečenega življenja.

Rescriptum ex Audientia

Ker se Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja zaveda, da je vsaka nova ustanova posvečenega življenja, četudi se porodi in razvije znotraj delne Cerkve, dar za vso Cerkev, zato vidi potrebo, da se izogne ustanavljanju novih ustanov na škofijski ravni brez zadostnega razločevanja, ki naj bi potrdilo izvirnost karizme, s katero se določa izvirne poteze, ki jih bo v njih preko izpovedi evangeljskih svetov imelo posvečeno življenje in se ugotovi realne možnosti za razvoj ustanove, je zato opozorila na priložnost, da se bolj natančno določi potrebnost, določeno s kan. 579 ZCP, da je potrebno pridobiti njeno mnenje še preden se začne z ustanavljanjem nove škofijske ustanove.

Zaradi tega je papež Frančišek, upoštevajoč mnenje Papeškega sveta za zakonodajna besedila, med avdienco, odobreno podpisanemu državnemu tajniku, 4. aprila 2016, določil, da je predhodno posvetovanje s Svetim sedežem za razumeti kot potrebno za ad validitatem (veljavnost) ustanovitve neke škofijske ustanove posvečenega življenja, da je odlok za ustanovitev ustanove sploh veljaven.

Ta odlok bo razglašen z objavo v L'Osservatore Romano in bo začel veljati 1. junija 2016 ter bo tudi objavljen v Acta Apostolicae Sedis.

Iz Vatikana, 11. maja 2016

Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik


Vir: Radio Vatikan.