Papež Frančišek med avdienco pozdravil slovenske romarje iz Zavoda A. M. Slomška

Foto: Vatican Media Foto: Vatican Media

Sveti oče Frančišek je med splošno avdienco v sredo, 19. aprila 2023, pozdravil slovensko govoreče romarje, še zlasti dijake in profesorje škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. V slovenščini je svetega očeta pozdravila in potem prevedla papežev pozdrav Andreja Červek, sodelavka slovenskega programa Radia Vatikan in Vatican News.

Sveti oče, romarji iz Slovenije vam želijo izraziti svojo sinovsko naklonjenost in iskreno zvestobo ter molijo po vseh namenih Vaše vesoljne apostolske službe.

Današnjo avdienco bomo zaključili s petjem Očenaša v latinskem jeziku. Zatem bo sveti oče podelil svoj apostolski blagoslov, ki ga posebej namenja otrokom, ostarelim, bolnim in vsem trpečim. Obenem bo blagoslovil rožne vence in ostale nabožne predmete, ki ste jih prinesli s seboj.

Sledi pozdrav svetega očeta v italijanščini in takoj zatem prevod v slovenščini.

Papežev pozdrav v italijanščini

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua slovena. In particolare, saluto gli studenti e i professori del liceo Arcidiocesano Anton Martin Slomšek e auspico che la celebrazione del Mistero pasquale rafforzi in ciascuno la speranza cristiana e corrobori la carità verso Dio e verso il prossimo. A tutti voi la mia Benedizione.

Papežev pozdrav v slovenščini

Prisrčno pozdravljam slovensko govoreče romarje. Še posebej pozdravljam dijake in profesorje škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Želim vam, da bi obhajanje velikonočne skrivnosti v vsakem izmed vas okrepilo krščansko upanje in utrdilo ljubezen do Boga in bližnjega. Vsem vam podeljujem svoj blagoslov.

Vir: Vatican News - slovenska redakcija