Papež Frančišek: Oznanjevanje evangelija ni rezervirano za strokovnjake

12.11.2015 Vatikan Laik, Papež Frančišek

Papež Frančišek je sodelujočim na študijskem dnevu z naslovom: Poklicanost in poslanstvo laikov posredoval sporočilo. Petdeset let po odloku Apostolicam actuositatem (odlok o apostolskem delovanju Božjega ljudstva). Dogodek, ki je potekal na Papeški univerzi sv. križa v Rimu, je organiziral Papeški svet za laike, da bi z njim obeležil 50. obletnico objave koncilskega odloka.

Koncil na laike ne gleda kot na »drugorazredne« člane

Drugi vatikanski koncil je bil izjemen dogodek milosti. Bl. Pavel VI. je zatrdil, da je imel »značaj dejanja ljubezni«, in sicer trojne: do Boga, do Cerkve in do človeštva. Ta prenovljena drža ljubezni, ki je navdihovala koncilske očete, je med svojimi mnogovrstnimi sadovi pripeljala tudi do novega načina gledanja na poklicanost in poslanstvo laikov v Cerkvi in svetu. Koncil na laike ne gleda kot na »drugorazredne« člane, ki bi bili v službi hierarhije in le preprosti »izvrševalci navodil od zgoraj«. Nanje gleda kot na Kristusove učence, ki so v moči svojega krsta in svoje naravne vključenosti v svet poklicani k poživljanju vsakega okolja, vsake dejavnosti in vsakega človeškega odnosa v skladu z duhom evangelija. In sicer tako, da prinašajo luč, upanje in ljubezen, ki so jih prejeli od Kristusa, na kraje, ki bi drugače ostali tuji Božjemu delovanju in prepuščeni bedi človeškega stanja.

Odlok Apostolicam actuositatem obravnava naravo in področja apostolata laikov. Papež Frančišek v sporočilu spominja, da ta dokument odločno poudarja, da je »krščanska poklicanost že po svoji naravi tudi poklicanost k apostolatu«. Oznanjevanje evangelija zatorej ni rezervirano samo za nekatere »strokovnjake za poslanstvo«. Biti bi moralo globoko hrepenenje vseh vernih laikov.

Koncil poziva vsako generacijo pastirjev in laikov

Sveti oče nadaljuje, da je ta koncilski nauk v Cerkvi spodbudil formacijo laikov, ki je že obrodila veliko sadov. Vendar pa poziva vsako generacijo pastirjev in laikov, saj je neprecenljiv dar Svetega Duha, ki ga je potrebno sprejeti s hvaležnostjo in občutkom odgovornosti. Vse, kar nam podarja Sveti Duh in kar posreduje Mati Cerkev, je namreč treba vedno na novo razumeti in asimilirati v resničnosti. Prinesti koncil v vsakdanje življenje vsake krščanske skupnosti je bila tudi pastoralna skrb, ki je zmeraj, kot škofa in kot papeža, vodila sv. Janeza Pavla II. Med jubilejem leta 2000 je dejal, da je bil drugi vatikanski koncil »resnično preroštvo za življenje Cerkve in da bo to ostalo tudi še mnoga leta v tretjem tisočletju«.

Prosim Gospoda, na priprošnjo svete Device – s temi besedami se papeževo sporočilo zaključi – da bi bil vaš simpozij spodbuda vsem, pastirjem in vernim laikom, da bi v srcih imeli to skrb za življenje in udejanjanje koncila ter za prinašanje Kristusove luči svetu.  

 

Vir: Radio Vatikan.