Papež Frančišek v Evropskem parlamentu s sporočilom "za vse državljane Evrope"

Spoštovanje človeškega dostojanstva je bila ključna tema slavnostnega govora papeža Frančiška v torek v Evropskem parlamentu. Govoril je tudi o problematiki priseljevanja, varovanju okolja in spodbujanju človekovih pravic ter demokracije in poudaril, da mora "Evropa vnovič odkriti najboljše v sebi".

V uvodu slavnostne seje je predsednik Parlamenta Martin Schulz dejal, da je pomanjkanje zaupanja ljudi v politiko, tako na nacionalni kot na evropski ravni, ogromno in poudaril, da nobena institucija ne more delovati, če nima podpore. "Zato moramo vsi sodelovati, da bi povrnili to izgubljeno zaupanje," je dejal Schulz.

Predsednik je tudi poudaril, da imata EU in katoliška cerkev skupne cilje pri spodbujanju vrednot strpnosti, spoštovanja, enakosti, solidarnosti in miru in dodal, da Evropska unija predstavlja vključevanje in sodelovanje, ne pa izključevanja in konfrontacij.

 

Človekove pravice in dostojanstvo

"Vsem državljanom Evrope bi rad predal sporočilo upanja in spodbude", je v svojem govoru poslancem povedal papež Frančišek. Dejal je, da je bilo dostojanstvo ključno načelo v procesu obnove Evrope po drugi svetovni vojni in poudaril, da "je spodbujanje človekovih pravic jedro zaveze EU, ki zagovarja osebno dostojanstvo", tako v Uniji in v svojih odnosih s tretjimi državami.

Evropski parlament ima "odgovornost, da ohranja demokracijo živo za narode Evrope - demokracija ne sme razpasti pod pritiskom interesov multinacionalk, ki niso univerzalni," je dejal papež Frančišek in dodal, da "je prišel čas za spodbujanje politik, ki ustvarjajo delovna mesta, predvsem pa je treba obnoviti dostojanstvo dela z zagotavljanjem ustreznih delovnih pogojev".

 

Okolje in migracije

"Evropa je bila vedno nosilec prizadevanj za varovanje okolja," je poudaril papež. "Spoštovanje okolja pomeni ne le, da ga ne uničujemo, ampak, da ga uporabljamo za dobre namene, kot je zagotavljanje hrane tistim, ki jo potrebujejo - in tudi to, da je ne mečemo stran."

Papež je opozoril tudi na vprašanje migracijskih tokov v EU: "Ne smemo dovoliti, da Sredozemlje postane velika pokopališče. Ljudje, ki pridejo s čolni čez morje, potrebujejo naše sprejemanje in pomoč." Evropa se bo sposobna soočiti s problemi, ki jih prinaša priseljevanjem "samo, če bo sposobna jasno uveljavljaviti svojo kulturno identiteto," je še dodal.

 

Posnetek govora na EP Live in Ebs+, povzetki na twitterju @EuroParlPress.

Link:
EP Live
EbS+

Besedilo je posredoval Klemen Žumer, vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. E-pošta: klemen.zumer@ep.europa.eu