Papež med splošno avdienco nadaljeval s katehezami o darovih Svetega Duha: Prosimo za dar umnosti, da bi razumeli, kot razume Bog

30.4.2014 Vatikan Papež Frančišek

Papež Frančišek je med današnjo katehezo govoril o umnosti in tako nadaljeval s pojasnjevanjem sedmerih darov Svetega Duha. Nov sklop katehez o darovih Svetega Duha je začel na začetku aprila, ko nam je približal modrost, danes pa je nadaljeval z umnostjo. Kot je dejal, ne gre za človeško inteligenco, s katero smo lahko bolj ali manj obdarjeni. Umnost je »milost, ki jo lahko vlije samo Sveti Duh« in ki v kristjanu dviguje zmožnost, da stopi onkraj zunanje podobe realnosti ter raziskuje globino misli Boga in njegovega odrešenjskega načrta.

Apostol Pavel lepo pojasni učinke tega daru, kaj dar umnosti dela v nas, ko piše skupnosti v Korintu: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, to nam je Bog razodel po Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine.« (1 Kor 2,9-10). Papež je dodal, da to seveda ne pomeni, da lahko nek kristjan razume vsako stvar in lahko v celoti spozna Božje načrte: vse to se bo namreč v polnosti razodelo šele takrat, ko se bomo znašli pred Božjim obličjem in bomo zares eno z Njim. Um nam omogoča 'intus legere', kar pomeni 'notranje brati'. Ta dar nam dá razumeti stvari, kot jih razume Bog, z Božjim umom. Človek namreč lahko razume neko situacijo s človeškim umom, s človeško pametjo. A razumeti neko situacijo poglobljeno, kot jo razume Bog, je posledica daru umnosti. Jezus nam je hotel poslati Svetega Duha, da bi ga imeli, da bi vsi mi lahko razumeli stvari tako, kot jih razume Bog, z Božjim umom. »To je dar, s katerim nas Sveti Duh vodi v zaupnost z Bogom in nam pomaga biti soudeleženi v načrtu ljubezni, ki ga On ima za nas,« je zatrdil Frančišek.

»Očitno je torej, da je dar umnosti tesno povezan z vero,« je nadaljeval. Ko Sveti Duh prebiva v našem srcu in razsvetljuje naše misli, dan za dnem spodbuja našo rast v »razumevanju tistega, kar nam je Gospod povedal in kar je storil«. Jezus je učencem dejal: 'Poslal vam bom Svetega Duha in on vam bo pomagal razumeti vse, kar sem vas učil.' »Razumeti Jezusovo učenje, razmeti njegovo besedo, razumeti evangelij, razumeti Božjo besedo,« je izpostavil sveti oče in dodal, da lahko beremo evangelij in nekaj razumemo, a če evangelij beremo s tem darom Svetega Duha, lahko razumemo globino Božjih besed. »In to je velik dar, za katerega moramo vsi mi prositi, in prositi skupaj: Daj nam, Gospod, dar umnosti.«

Globina in moč tega daru sta lepo prikazana v prizoru iz Lukovega evangelija. Potem ko sta učenca bila navzoča pri Jezusovi smrti na križu in položitvi njegovega telesa v grob, sta se razočarana in potrta napotila v Emavs. Na poti se jima pridruži vstali Jezus in se z njima začne pogovarjati, a njune oči so zastrte z žalostjo in obupom, nista ga zmožna prepoznati. Ko pa jima razloži Pisma, da bi razumela, kako je moral trpeti in umreti, da bi nato lahko vstal, se jima je odprl um in srce se jima je ogrelo z upanjem. »To je tisto, kar dela z nami Sveti Duha,« je zatrdil papež, »odpre nam um, da bi bolje razumeli Božje stvari, človeške stvari, situacije, vse stvari. Dar umnosti je pomemben za naše krščansko življenja. Prosimo Gospoda, da vsem nam dá ta dar, da bi stvari, ki se zgodijo, razumeli tako, kot jih razume On, in da bi predvsem razumeli Božjo besedo evangelija,« je še dejal papež Frančišek.

 

Besedilo je s spletne strani Radia Vatikan.