Papež Papeškim misijonskim družbam: Potrebni sta gorečnost in mistika mučencev

4.6.2016 Vatikan Papež Frančišek, Misijon

Papež Frančišek je sprejel v avdienco člane Papeških misijonskih družb (POM), ki danes zaključujejo svoje plenarno zasedanje. Dogodek letos sovpada s 100. obletnico ustanovitve Papeške misijonske zveze (PUM), na kar je v svojem govoru spomnil tudi papež. Papeška misijonska zveza je nastala na pobudo duhovnika in misijonarja blaženega Pavla Manne. Papež Benedikt XV. jo je odobril 31. oktobra 1916, štirideset let zatem pa ji je Pij XII. dodelil status papeške ustanove. »Po intuiciji blaženega Pavla Manne in po posredovanju apostolskega sedeža, je Sveti Duh vodil Cerkev k vedno večjemu zavedanju o lastni misijonarski naravi, ki je zatem dozorela z drugim vatikanskim koncilom,« je zatrdil papež Frančišek.

Blaženi Pavlo Manna je zelo dobro razumel, da je formacija za službo v Cerkvi in za njeno bistveno misijonarsko poklicanost cilj, ki se nanaša na vse sveto Božje ljudstvo, v raznovrstnosti življenjskih stanov in služb. Usposabljati za misijonstvo škofe in duhovnike pa po papeževih besedah ni pomenilo omejiti Papeško misijonsko zvezo zgolj na klerikalno raven, temveč podpirati hierarhijo pri misijonarskem služenju, ki je lastno vsem: vernikom in pastirjem, poročenim in posvečenim, vesoljni Cerkvi in krajevnim Cerkvam. Pastirji na ta način vsepovsod in ves čas ohranjajo Cerkev v stanju misijona, ki je vedno Božje delo in pri katerem so po krstu, birmi in evharistiji udeleženi vsi verniki.

Papež Frančišek je zbrane na avdienci pozval, naj se pri svojem delu ne osredotočijo samo na ekonomski vidik, četudi je pomembno – kot je dodal – da skrbijo za zbiranje in porazdeljevanje materialne pomoči, s katero budno upravljajo v korist mnogim cerkvam in mnogih kristjanom v stiski, za kar jim je sveti oče tudi izrazil svojo hvaležnost. »Rasti moramo v evangelizacijski gorečnosti,« jim je poudaril in posvaril pred nevarnostjo, da bi njihovo prizadevanje ostalo samo na organizacijski ravni, pri tem pa izgubilo strast, gorečnost. Na ta način bi namreč njihovo delo lahko opravljala neka nevladna organizacija. »Vi niste nevladna organizacija! Vaša Zveza brez gorečnosti ne služi ničemur, brez mistike ne služi ničemur. In če moramo nekaj žrtvovati, žrtvujmo organizacijo, pojdimo naprej z mistiko svetnikov,« je spodbudil papež in pripomnil, da njihova Zveza potrebuje ravno to: »mistiko svetnikov in mučencev«. Velikodušno delo na področju formacije za trajno misijonstvo, ki ga opravljajo, ni samo navaden tečaj učenja, ampak mora biti umeščeno v ta »val misijonarske gorečnosti mučeniškega pričevanja«.

Frančišek je dodal, da Cerkve, ki so bile pred kratkim ustanovljene, lahko s pomočjo misijonske formacije, starejšim Cerkvam, ki so včasih obtežene s svojo zgodovino in nekoliko utrujene, posredujejo »gorečnost mlade vere, pričevanje krščanskega upanja, ki ju podpira občudovanja vreden pogum mučeništva«. Člane POM-a je spodbudil, naj z veliko ljubezni služijo Cerkvam, ki nam zahvaljujoč mučencem pričujejo, kako nas evangelij dela soudeležene v Božjem življenju, in to počnejo iz privlačnosti in ne zaradi prozelitizma.

Sveti oče je ob sklepu govoru še izrazil željo, da bi v tem svetem letu Usmiljenja misijonarska gorečnost še naprej gorela, navduševala, obnavljala, premišljevala in prenavljala služenje, ki ga je Papeška misijonska zveza poklicana nuditi vsej Cerkvi.

 

Vir: Radio Vatikan.