Papež ustanovil Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju - Kardinal Turkson prvi prefekt

S tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da bo danes v L'Osservatore Romano objavljen Motu proprij, s katerim se ustanavlja novi Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju ter temu dikasteriju namenjen Statut. Ta dva dokumenta je odobril sveti oče Frančišek 17. avgusta letos na predlog Sveta kardinalov.

V novem dikasteriju bodo od 1. januarja 2017 združene pristojnosti sledečih papeških svetov: Papeškega sveta za pravičnost in mir, Papeškega sveta 'Cor Unum', Papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih in Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. S tem datumom bo tem štirim dikaterijem prenehala njihova funkcija in bodo ukinjeni ter bodo tudi trajno razveljavljeni členi od 142 do 153 Apostolske konstitucije Pastor Bonus.

Papež Frančišek je za prefekta novega dikasterija imenoval kardinala Petra Kodwoa Appiaha Turksona, sedanjega predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir. 


Apostolsko pismo v obliki 'motu proprij'

papeža Frančiška

s katero ustanavlja

Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju

V vsem tem, kar je in v vsem svojem delovanju, je Cerkev poklicana spodbujati celosten razvoj človeka v luči evangelija. Ta razvoj se udejanja preko skrbi za neprimerljive dobrine pravičnosti, miru in varovanja stvarstva. Naslednik apostola Petra v svojem delu v korist potrjevanja teh vrednot, nenehoma prilagaja organizme, ki z njim sodelujejo, da bi lažje prišli naproti zahtevam moških in žensk, katerim so poklicani služiti jim.

Zato z namenom udejanjiti skrb Svetega sedeža na zgoraj omenjenih področjih, kakor tudi na tistih, ki se tičejo zdravja, del dejavne ljubezni, ustanavljam Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Ta dikasterij bo še posebej pristojen za vprašanja, ki se tičejo migracij, potrebnih, bolnih in izključenih, potisnjenih na rob ter žrtev oboroženih spopadov ter naravnih katastrof, zapornikov, brezposelnih ter žrtev kakršne koli oblike sužnosti ali mučenja.

V novem dikasteriju, vodenem po Statutu, ki ga z današnjim datumom odobravam 'ad experimentum', bodo od 1. januarja 2017 združene pristojnosti sledečih papeških svetov: Papeškega sveta za pravičnost in mir, Papeškega sveta 'Cor Unum', Papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih in Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. S tem datumom bo tem štirim dikaterijem prenehala njihova funkcija in bodo ukinjeni ter trajno razveljavljeni členi od 142 do 153 Apostolske konstitucije Pastor Bonus.

Kar sem odločil s tem apostolskim pismom v obliki 'motu proprij', ukazujem, da stopi v trdno in trajno veljavo, ne glede na kakšno koli nasprotno stvar, četudi je vredna posebne omembe, in da se razglasi preko objave v L'Osservatore Romano ter torej objavi v Acta Apostolicae Sedes, in stopi v veljavo 1. januarja 2017.

Dano v Rimu pri sv. Petru, 17. avgusta 2016, med Jubilejem Usmiljenja, v četrtem letu mojega pontifikata.

Vir: Radio Vatikan.