Pastirsko pismo nadškofa msgr. Alojzija Cvikla DJ o sinodi za nedeljo Jezusovega krsta

9.1.2022 Nadškofija Maribor Nadškof Cvikl, Škofija Maribor, Škofovska sinoda

Dragi bratje, drage sestre!

Najprej prisrčen pozdrav vsakemu izmed vas. Stopili smo v novo leto 2022, ki za vsakega od nas predstavlja novo priložnost, ki nam jo Bog daje, da bi z njegovo pomočjo naredili veliko dobrega. Dobro samo po sebi nosi v sebi odsev večnosti in nas zato vedno vodi k Bogu. Dobro delati pomeni delati nekaj, kar ostane kot trajno in kar nas izpolnjuje ter napolnjuje s srečo in mirom.

V tem novem letu nas sveti oče papež Frančišek vse vabi na sinodalno pot. Do sedaj smo sinodo v Cerkvi razumeli kot zasedanje škofov v Rimu. Papež Frančišek pa je lani na skupno sinodalno pot – sinoda pomeni prav to, skupno pot – povabil vse Božje ljudstvo, celotno Cerkev. To sinodalno pot je sveti oče začel z namenom, da bi Cerkev postajala vedno bolj kot občestvo, s sodelovanjem vseh njenih članov, duhovnikov in vernikov, v skupnem misijonskem poslanstvu. Papež je sinodo odprl oktobra 2021 v Rimu in s tem je z vsemi škofijami sveta na sinodalno pot stopila tudi naša nadškofija. V zadnjih dveh mesecih smo se za sinodalno pot pripravljali tako, da smo se na različnih ravneh seznanjali, kaj sinoda je, kakšen namen ima, in ves čas tudi molimo za njen uspeh. Imeli smo že nekaj srečanj voditeljev sinodalnih pogovorov. Z današnjim praznikom Jezusovega krsta pa želim, da to sinodalno pot začne vsaka župnija in vsaka skupnost vernikov v celotni naši nadškofiji. Vsi smo povabljeni na pot duhovne prenove in tesnejše povezanosti znotraj naših krščanskih skupnosti.

Tudi skrivnost današnjega praznika, Jezusovega, z njim pa tudi našega krsta, na poseben način osvetljuje, kaj pomeni sinodalna pot. Po tridesetih letih skritega življenja se je Jezus podal na pot k Janezu Krstniku, ki je ljudi krščeval ob reki Jordanu. Tam je stopil v vrsto krščencev in se s tem pridružil svojemu ljudstvu. Zakrament krsta je tudi nas pridružil Božjemu ljudstvu Cerkve. In po 30-ih letih naše države nas sinoda vabi, da v veri poživimo svojo krstno pridružitev Cerkvi in zaživimo dostojanstvo kristjana na skupni poti.

Nadalje nam današnji praznik razodeva temeljno resnico o Jezusu, ko glas z neba pravi: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« Tudi naš krst pomeni, da smo Božji sinovi in hčere. Sinoda nas vabi, da to krstno bratstvo in sestrinstvo močneje živimo, tudi v sinodalnih srečanjih, zlasti v odkritem in spoštljivem pogovoru in pozornem medsebojnem poslušanju. Na ta način ustvarjamo pri sebi, kot tudi v naših skupnostih, odprtost za druge in za Boga. Takšna odprtost v ljubezni do drugega je znamenje spreobrnjenja, ki premaguje pretirano skrb in zagledanost vase. Zato so srečevanja, pogovori in sodelovanje jedro sinodalne poti.

V evangeliju smo slišali tudi, da se je ob Jezusovem krstu odprlo nebo in »Sveti Duh je prišel nadenj v podobi kakor golob.« Odprto nebo in golob sta znamenji Jezusove povezanosti z nebeškim Očetom v Svetem Duhu. Kar pomeni, da tudi nas ti znamenji, Jezusovega in našega krsta, vabita k dvojni povezanosti: navzgor, z Jezusom in vodoravno, s sestrami in brati, kar pomeni z vsemi ljudmi. Na ta način je sinoda veliko preroško znamenje, zlasti znamenje edinosti v današnjem močno razdeljenem svetu.

In končno: Jezus je s krstom v Jordanu stopil na pot javnega delovanja. Potlej je skupaj z učenci tri leta hodil iz kraja v kraj in povsod oznanjal Božje kraljestvo. Tudi svoj krst naj bi razumeli kot začetek nečesa novega, kot duhovno rojstvo in začetek poti v veri. Zato nas praznik Jezusovega krsta še posebej povabi, da tudi javno vsi pogumno stopimo na sinodalno pot. Naj ne bo župnije in katere koli krščanske skupnosti, ki bi ostala gluha za to vabilo.

Sinoda nas vabi, da se čim večje število vernikov različnih generacij pogovarja, tako o dobrih, kot tudi o šibkih straneh verskega življenja v skupnosti, kateri pripadajo. Skupaj naj bi pozorno prisluhnili izkušnjam, željam ter predlogom. Skupaj naj bi tudi predlagali spremembe v delovanju župnijske ali druge skupnosti – tako glede bogoslužja, verouka, karitativnega delovanja, kot tudi odnosov do civilne družbe. Predmet pogovora je lahko vse, kar je povezano z vero posameznika ali skupnosti.

Pričakujem in vabim, da župnijski pastoralni svet in župnik v vsaki župniji še v tem mesecu poskrbijo za začetek sinodalnih srečanj in pogovorov. Skupaj z voditelji sinodalnih pogovorov radi v sinodalno dogajanje povabite vse obstoječe skupine v župniji – molitvene, bralce beril, pevski zbor, sodelavce v okviru Karitas in pri pastorali družin, skupine staršev veroučencev, animatorje in druge. Povabite tudi tiste, ki s Cerkvijo niso tesno ali nič povezani, da bi tudi ti mogli povedati, kako vidijo Cerkev ali župnijo, s čim se strinjajo, kaj jih moti, kaj predlagajo (takšna možnost bo dana tudi za sodelovanje prek svetovnega spleta).

Predstavljeni škofijski del sinode bo potekal do maja 2022. Povzetki, ki jih bodo voditelji pogovorov poslali škofijskemu sinodalnemu odboru, bodo nato na vseslovenski ravni poslani v Vatikan. Nam pa vse to ostaja kot dragocen vir za usmerjanje in nenehno posodabljanje verskega življenja v prihodnosti.

Že zdaj se vam zahvaljujem za vašo pripravljenost sodelovati na skupni sinodalni poti. V tej hvaležnosti za vaše sodelovanje in vaš nenadomestljiv prispevek pri tem, vas vse izročam vodstvu Svetega Duha in kličem na vas varstvo Božje Matere ter vas blagoslavljam: V imenu Očeta, in Sina, in Svetega Duha.

 

Msgr. Alojzij Cvikl DJ

mariborski nadškof metropolit