Duhovna oskrba v bolnišnicah in pastorala zdravja

Bolniška župnija
Trubarjeva cesta 80, 1000 Ljubljana
GSM 041/613 378
[email protected]
http://bolniska-zupnija.rkc.si

Duhovna oskrba in svete maše v bolnišnicah v Sloveniji


Delo Cerkve na področju zdravja in zdravstva je odgovor na njeno poslanstvo, ki ima temelje v Evageliju in tradiciji Cerkve. Danes v to svoje delo vključuje vsa sodobna dognanja medicine in antropoloških znanosti. Sodobna medicina postavlja na prvo mesto zdravje. Obvladovanje in promocija zdravja je njen temeljni cilj. Pri svojem pastoralnem tudi Cerkev sledi temu cilju. Teološki pogled na zdravje se nam odkriva kot nenehen proces na poti odrešenja posameznika.

Cerkev danes pojmuje zdravje kot:

iskanje fizičnega, psihičnega, socialnega (občestvenega) in duhovnega ravnovesja in harmonije v človeku. Ni samo odsotnost bolezni, temveč tudi sposobnost človeka, da opravlja zaupano mu poslanstvo od Boga, ne glede na življenjsko obdobje v katerem se nahaja.

Tako se v praktični teologiji nekdanja pastoralna medicina razširja in dobiva svoje mesto v oznanjevanju, katehezi in diakoniji znotraj vsakega cerkvenega občestva. Ima tudi ekumensko razsežnost. Bolniška pastorala je postala del pastorale zdravja.


Več novic o pastorali zdravja in skrbi za bolnike...