Pismo dr. Janeza Juhanta vodstvu RTV Slovenija: Vera kot nacionalna dobrina?

27.1.2020 Medij, Civilna družba
prof. dr. Janez Juhant - Foto: Družina prof. dr. Janez Juhant - Foto: Družina

V oddaji Tednik, v ponedeljek, 27. januarja 2020, je v prispevku Zakaj vse manj vernikov? nastopil tudi prof. dr. Marjan Smrke.

Hvalevredno, da se naša nacionalna RTV zanima za verske vsebine in nam predstavlja stanje vernosti v Sloveniji. Snovatelji prispevka so nas obvestili o stanju vernosti in izpostavili njen upad pri Slovencih oziroma poudarili, kako pri mladih vernost sorazmerno narašča.

Kot veren katoličan pa sem presenečen, da vernost presoja sociolog, ki že preučuje vernost, z negativnimi pristopi in konotacijami do vernega človeka - kar je usedlina polpreteklosti oziroma liberalistične miselnosti 19. stoletja. V njih se odraža težnja, da bi vernost odpravljal, zapostavljal in verne prikazal milo rečeno v negativni podobi. Taka praksa je bila na članici Univerze v Ljubljani, ki ji pripada, pred letom 1990. Upam in želim, da smo omenjene čase presegli. Ali nismo verni tvorni sooblikovalci naše skupnosti? Verni smo tudi najštevilčnejši plačniki RTV naročnine. Torej zakaj se v takih oddajah ne moremo sami sebe razlagati in imeti enakopravnega mesta v njih? V Sloveniji imamo veliko vernih in nevernih sociologov, ki bi lahko rezultate obravnavali brez slabšalnih konotacij in brez načelnega negativnega odnosa do pojava vernosti, krščanstva in vloge vernih v družbi? Če pa je potrebna znamenita »uravnoteženost«, pa bi verjetno poleg »marksističnega« bil primeren oziroma na mestu vsaj še »krščanski« sociolog. Ali (še vedno) nismo katoličani enakopraven in demokratično sprejet del te družbe, saj s svojim vrednostnim sistemom skrbimo tudi za narodov blagor oziroma dajemo vrednostni prispevek k širjenju in graditvi demokracije in sožitja v družbi, kar izraža npr. tudi vloga vernih mladih pri oblikovanju družbenih vrednot in sploh vloga vernega kristjana v družbi. Zakaj je treba vedno samo pri veri in Cerkvi izpostavljati negativne plati? Skrb nacionalne TV je na tem področju najbrž tudi krepitev družbenih vrednot in verjamem, da odločevalci v RTV hiši skušate in jemljete to na znanje in oddaje oblikujete skladno s temi standardi. Podobno preseneča, na kar sem že opozoril, da je marginalizacija duhovne misli na Radiu Slovenija, ki jo je vodstvo (brez soglasja urednika?) prestavilo iz termina ob 6.55 na 5.55 tudi korak v napačno smer in je težko razumeti to drugače, kot zapostavljanje oziroma marginaliziranje (glede na čas predvajanja) verskih vsebin na Radiu Slovenija.

Ali si torej ne smemo želeti, da bi nas, verne gledalce in poslušalce RTV obravnavala korektno in brez nepotrebnega zapostavljanja oziroma marginaliziranja, saj tudi glede na v oddaji omenjene podatke tvorimo večino prebivalstva Slovenije.

S spoštovanjem !

 

prof. dr. Janez Juhant, svetnik RTV, pristojen za verske zadeve

V vednost: Varuhinji , svetnikom RTV, vodstvu Katoliške cerkve v Sloveniji, Družini