Pismo nadškofa Stresa vernikom ljubljanske nadškofije

9.9.2012 Nadškofija Ljubljana Nadškof Stres, Škofija Ljubljana

Duhovniki ljubljanske nadškofije so pismo prebrali pri mašah v nedeljo, 2. septembra 2012 ali ga še bodo prebrali pri mašah v nedeljo, 9. septembra 2012.

Dragi bratje in sestre!

Cerkev na Slovenskem vstopa v novo pastoralno leto. Preizkušnjam in težavam navkljub nam sedanji čas nalaga, da krepimo upanje, optimizem in veselje nad življenjem. To zmoremo le v Jezusu Kristusu, ki je vstal od mrtvih in zagotovil končno zmago dobrega nad zlom.

V preteklem pastoralnem letu smo želeli v Cerkvi na Slovenskem posebno opozoriti na vlogo kristjana, ki živi in uveljavlja krščanske vrednote tudi v širši družbeni skupnosti. Dejavna prizadevanja mnogih in številne molitve so bile blagoslovljene na referendumu o Družinskem zakoniku. Iskrena hvala vsem, ki ste se goreče zavzeli za vrednoto družine.

V tem letu s hvaležnostjo sklepamo tudi praznovanje 550-letnice ljubljanske nadškofije. Tukaj smo! Povezani smo v Jezusu Kristusu, ki je naša trdna skala. Poslanstvo Cerkve, h kateremu smo poklicani, ostaja isto, kot doslej: da poglabljamo in oznanjamo svojo vero v Jezusa Kristusa, ki živi in nas spremlja, da doživeto obhajamo evharistično bogoslužje ter s sočutnim srcem skrbimo za vse, ki potrebujejo našo dejavno ljubezen. Vse to se že dogaja v naših živih župnijskih občestvih, ki kipijo od življenja in jih skupaj z župniki sooblikujete številni župnijski sodelavci. Živa mala občestva, člani župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, požrtvovalni pevci, velikodušni prostovoljci župnijskih Karitas, člani številnih zakonskih, bibličnih, molitvenih in drugih skupin, člani gibanj in novih skupnosti, kateheti in katehistinje, mladi animatorji in skavti in toliko drugih sodelavcev, ki živite in čutite s Cerkvijo, ste največje bogastvo Cerkve. Ob tej priložnosti se želim vsem zahvaliti za vaše velikodušno darovanje.

Veselje in ponos v vseh nas prebujajo številne dejavnosti katoliških vzgojnih združenj. Poletni oratoriji so samo na območju ljubljanske nadškofije v več kakor 130 krajih več tisoč otrokom omogočili poučne, zabavne, duhovne in vzgojne počitnice. Zanje ste skrbeli številni animatorji. Tudi skavti ste na poletnih taborih imeli dovolj priložnosti za pristen stik z Bogom, z naravo in za medsebojno druženje. Mnogi ste si vzeli čas za poglobitev odnosa z Bogom in za duhovne vaje. Vsem mladim, ki ste pripravljeni deliti svoje darove in prosti čas z vrstniki, izrekam iskreno zahvalo.

Papež Benedikt XVI. je novo pastoralno leto razglasil za leto vere, mi pa hkrati vstopamo v obdobje pastoralne prenove, ki ga prinaša novi slovenski pastoralni načrt pod naslovom »Pridite in poglejte«. Vabi nas, da se vsak izmed nas zavestno vpraša: »Zakaj verujem« in nato poglablja svoj odnos z Jezusom, ki vsakega izmed nas neizmerno ljubi.

Dragi bratje in sestre! Čaka nas veliko lepega, potrebnega in obetavnega dela. Vse te načrte, duhovnike naše nadškofije in samega sebe priporočam v molitev in priprošnji Matere Božje, ki je Mati Cerkve, ter kličem na vas Božji blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.


msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit