Plenum Nadškofijske karitas Maribor 2019: 'Stiske mojega srca olajšaj' (prim. PS 25,17)

Sodelavci Karitas pri svojem prostovoljnem delu vedno znova zaznavamo in občutimo, da je materialna stiska v kateri se je znašla družina ali posameznik del njihove oziroma njegove stiske, trpljenja, boja, izključenosti in zapostavljenosti. V zaupnem pogovoru mnogi odprejo prenekatero notranjo rano, odkrijejo težo osamljenosti in žalosti, iz katere največkrat ne vidijo izhoda. Takrat njihove oči spregovorijo: 'Stiske mojega srca olajšaj'.

Z navedenimi psalmistovimi besedami smo se sodelavci in prostovoljci Karitas mariborske nadškofije v soboto, 9. marca 2019, najprej zbrali pri oltarju v mariborski stolnici in se zahvalili za dar služenja ter prosili za blagoslov karitativnega dela v naši nadškofiji. Sv. mašo je ob 9.30 ob somaševanju duhovnikov daroval mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. 

Plenumsko srečanje smo nato nadaljevali v Slomškovi dvorani. Uvodoma smo prisluhnili razmišljanju prof. dr. Maksimilijana Matjaža o neločljivi povezanosti poslanstva Karitas in Evharistije, ki mora postajati alternativni model delovanja sodelavcev Karitas. Sledil je pregled poročil in dela Župnijskih karitas, Nadškofijske karitas Maribor, Zavoda Karion in Doma sv. Lenarta. V mreži mariborske karitas je tako v letu 2018 sodelovalo več kot 1.200 sodelavcev in prostovoljcev Karitas, ki so opravili preko 89.000 ur prostovoljnega dela ter pomagali preko 20.000 ljudem v stiski. 

Ob bogatem kulturnem programu, ki so ga pripravili mladi glasbeniki ter voščilu vsem materam in ženam se je plenumsko srečanje zaključilo ob srečanju pri bratski mizi in medsebojni izmenjavi dela, načrtov in podpore. 

POROČILO

 

Branko Maček,
predsednik Nadškofijske karitas Maribor