Plenum Škofijske karitas Celje 2018

V petek, 16. marca 2018, je v Domu sv. Jožefa Celje potekal plenum Škofijske kartias Celje.

V letu 2017 so s 1.473-imi sodelavkami in sodelavci v 73-ih župnijah celjske škofije pomagali socialno najbolj ranljivim. Med temi so še vedno starejši z nizkimi pokojninami in posamezniki, večinoma samski moški, mlajši od 65 let, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali težav v duševnem zdravju težko dobijo zaposlitev in si težje ustvarijo družino ali trdno partnersko vez. Med starejšimi je tudi veliko osamljenosti. Žal so se v stiski še vedno znašle tudi družine ali posamezniki, ki sicer imajo redne osebne dohodke, a ti ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov. Stiske se posebej poglobijo ob začetku šolskega leta in na vrhuncu kurilne sezone. Pri veliko prosilcih, posebej dolgotrajno brezposelnih, je zaznavna tudi čustvena in duševna napetost, povečuje se število različno bolnih, vse več je blagih ali težjih oblik težav v duševnem zdravju.

Med dejavnostmi v letu 2017 izstopajo:

 • opravljenih 81.198 ur prostovoljskega dela,
 • letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine – več kot 300 oseb,
 • akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin – pomagali smo 2.192-im otrokom,
 • skupaj smo zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 594.171 kg živil,
 • programe socialnega vključevanja - vključenih 248 oseb, izvedenih 10.839 ur dela,
 • brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov – 178 izposoj,
 • donacijo RTA agencije in zavoda Celeia, z mestnimi boni v višini 25.360 EUR smo obdarili 774 ljudi,
 • pomoč pri plačilu položnic – pomagali 2.644-im osebam in namenili 126.827,13 EUR sredstev,
 • 12.903-je obiski pri 3.842-ih starejših na domu v bolnici ali v domu starejših.

Škofijska Karitas Celje (ŠKC) je humanitarna in prostovoljska organizacija, katere delo in poslanstvo temeljita na naslednjih izhodiščih:

 • ŠKC svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in na ozemlju Škofije Celje;
 • ŠKC je v službi človeka in vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo;
 • sodelavci Karitas spoštujejo in ščitijo osebne podatke in varujejo identiteto prosilcev;
 • težišči delovanja Karitas sta odkrivanje nepokritih stisk in pomoč ubogim;
 • osnovi delovanja ŠKC sta mrežno povezovanje in sodelovanje, katerih temelj je mreža dejavnih in močnih župnijskih Karitas (ŽK); temeljni način delovanja Karitas je prostovoljno delo;
 • ŠKC želi pomagati človeku celostno in trajno, trudi se ustvarjati pogoje za sprejetost in vključenost;
 • sodelavci Karitas sodelujejo z drugimi sorodnimi ustanovami in z vsemi ljudmi dobre volje;
 • poslovanje Karitas je nepridobitno, pregledno in v skladu z zahtevami pravičnosti in poštenosti.