Plenum Škofijske Karitas Murska Sobota 2012

10.3.2012 Veržej Karitas, Plenum, Škofija Murska Sobota
Škofijska Karitas Murska Sobota - ovitek zbornika Škofijska Karitas Murska Sobota - ovitek zbornika

Škofijska Karitas Murska Sobota v soboto, 10. marca 2012, v Veržeju pripravlja plenum.

Poročilo o življenju in delu Karitas v murskosoboški škofiji v letu 2011

Besedilo zbornika Škofijske Karitas Murska Sobota.

Več župnijskih Karitas v murskosoboški škofiji je leta 2011 praznovalo 20. obletnico delovanja, za kar jim vodstvo škofijske Karitas čestita in jim želi, da bi tudi v prihodnosti združevali dobre ljudi, ki bodo znali prisluhniti ljudem v različnih potrebah.

Sodelavci Karitas so se v letu 2011 soočali z vse večjimi potrebami ljudi v stiski in z manjšimi možnostmi za pomoč z materialnimi sredstvi.

Skupna vrednost materialne pomoči ljudem v stiski v Pokrajini ob Muri je v letu 2011 znašala 419.659,88 €.

Št.

 

 

1.

Celotni prihodki in odhodki na Škofijski Karitas Murska Sobota

201.572,00

2.

Izvenbilančna sredstva

 

3.

Župnijske Karitas – odhodki

72.027,88

4.

Število prostovoljnih ur

20.640,00

5.

Število prostovoljcev

1.055,00

6.

Prejeta EU hrana v blagu neto vrednost

142.560,00

7.

Prejeta in razdeljena hrana (proizvajalci in trgovine)

3.500,00

8.

Skupaj odhodki bilanca in izvenbilanca

419.659,88

 

 

 

1.

Prihodki – Slovenska Karitas

50.813,00

2.

Sklad za upanje

1.500,00

3.

Otroci nas potrebujejo

10.840,00

4.

Klic dobrote

22.260,00

5.

Pomagajmo preživeti

10.500,00

6.

Delovanje

2.640,00

7.

Razvoz hrane (EU)

3.073,00

 

 

 

1.

Prihodki – FIHO

60.081,00

2.

Izobraževanje, zagovorništvo in skrb za dostojanstvo človeka

1.921,00

3.

Pomoč in skrb za starejše in bolne

4.547,90

4.

Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom

23.403,60

5.

Pomoč socialno ogroženim otrokom

7.612,80

6.

Delovanje na lokalni ravni

22.595,70

 

V letu 2011 je država imela manj posluha za pomoč ljudem. Pridobili so pomoč od ZRSZZ na programu javnih del in sicer sredstva za enega javnega delavca. Za primerjavo: leta 2010 so imeli odobrena sredstva za štiri javne delavce. Vrednost pomoči za javna dela je znašala 17.617,00 €. Prav tako so pridobili pomoč na podlagi Evropskega socialnega sklada za program dolgotrajno brezposelnih v vrednosti 6.667,00 € in po programu Asistent bom 6.429,00 €.

Iz Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) so prejeli 60.081,00 € pomoči za programe na državni in lokalni ravni.

S Slovenske Karitas so prejeli 50.813,00 € pomoči za pomoč družinam, otrokom, posameznikom, brezposelnim, razvozu evropske hrane in drugim v velikih stiskah.

Na Škofijski Karitas so od dobrih ljudi prejeli 26.650,00 € pomoči. Tretjino so prispevali na nedeljo Karitas, 3.040,00 € so zbrali na prireditvi Klic dobrote, 2.500,00 € pa so prispevali osebni donatorji.

Celotni finančni darovi so znašali 201.571,00 €. Prejeli so za 142.560,00 € neto vrednosti evropske hrane in hrano, prejeto od proizvajalcev in trgovin, v vrednosti 3.500,00 €. Župnijske Karitas so pomagale z 72.027,88 € pomoči.

Za delovanje so porabili 2.437,00 € za stroške materiala in 12.581,00 € za stroške storitev. Stroški dela za redno zaposlenega so bili 16.679,00 €. Stroški amortizacije so bili 1.134,00 €, 144,00 € pa je bila vrednost drugih stroškov.


Letno poročilo župnijskih Karitas

V letu 2011 so člani Karitas sprejeli veliko število ljudi v stiski. Opaziti je veliko število brezposelnih, saj se število brezposelnih že nekaj let ne zmanjšuje, stiska ljudi pa postaja iz leta v leto večja. Posledica tega je, da so ljudje, ki so izgubili službe, porabili odpravnine in denarna nadomestila za brezposelnost tako, da so trenutno odvisni le od denarne socialne pomoči in lastne iznajdljivosti. Prav tako doživljajo veliko stisko starejši ljudje, ki so odvisni od pokojnine, ki pa velikokrat ne zadošča niti za pokritje osnovnih stroškov.

V letu 2011 je imela škofijska Karitas 1.055 prostovoljcev, ki so opravili 20.640 prostovoljnih delovnih ur. Med njimi je 489 rednih in 566 občasnih članov. Mlajših od 30 let je bilo 123 članov, novih članov, ki so se priključili Karitas, pa je bilo v preteklem letu 78.

Škofija Murska Sobota ima 36 župnij in prav tako tudi 36 župnijskih Karitas. V letu 2011 so Karitas na župnijski ravni ustvarile prihodke v vrednosti 68.304,69 €. Največ prihodkov so zbrale z naslova sredstev od dobrodelnih prireditev in akcij (koncerti, venčki, voščilnice, …) in sicer v znesku 23.793,42 €. Sledijo darovi dobrotnikov (po položnici, gotovina, nabiralnik) v znesku 20.247,68 €, prispevki lokalnih skupnosti v znesku 11.910,84 € in nabirke nedelje Karitas v znesku 7.130,47 €.

Z zbranimi prihodki in zbranimi materialnimi dobrinami so na župnijskih Karitas priskočili na pomoč 11.079 ljudem v stiski. Pomagali so jim z evropsko in drugo hrano, pri plačilu položnic in z veliko drugimi materialnimi dobrinami. Pomagali so otrokom, družinam, posameznikom in starejšim.

Posebno poslanstvo v Karitas opravljajo njeni sodelavci z dragocenimi obiski pri starejših, bolnih in onemoglih na domovih, kakor tudi pri tistih, ki zrela leta delijo z drugimi v domovih za starejše.

Župnijske Karitas in Evangeličanska humanitarna organizacija so v letu 2011 prejele 178.200 kg hrane (v obliki testenin, moke, riža in pšeničnega zdroba) in mleka, kar so razdelili med 10.842 ljudi v stiski. Neto vrednost evropske hrane je znašala 142.560,00 €.


Program Domačija

Aprila 2009 so sodelavci škofijske Karitas začeli priprave za izvedbo socialno varstvenega programa Domačija. Prve pogovore so opravili z županom občine Razkrižje Stankom Ivanušičem, s katerim so našli skupni jezik in veliko razumevanje ter pripravljenost za sodelovanje. V kratkem času so našli primeren kraj za njegovo izvajanje v vasici Šprinc, ki leži na vinorodnem območju obsijanim s soncem.

Naslednja naloga je bila pripraviti vsebino programa. Povezali in zgledovali so se po programu Caritas Peruggia v Komuni San Fantucchio v Italiji. Tamkajšnji program so nekoliko prilagodili in vanj vnesli posodobitve in izboljšave. Delovanje programa v Sloveniji je specifično in upošteva potrebe uporabnikov.

Naslednja dejavnost je bila predstavitev programa Domačija med ljudmi. Na več delavnicah v osnovnih in srednjih šolah so se mladi in njihovi mentorji seznanjali z mladimi v stiski. Povezali so se tudi s Karitas na Hrvaškem. Izmenjali so si izkušnje ter vzpostavili sodelovanje na področju izmenjave strokovnih ravnanj, tudi v obliki posvetovalnega značaja.

Aprila 2011 so začeli z usposobitvijo objekta in okolice za sprejem prvih uporabnikov Domačije. Za začetek delovanja so morali postoriti veliko dela, saj je bila hiša vrsto let zapuščena. S pomočjo številnih prostovoljcev in domačinov so opravili naslednja dela: čiščenje notranjih prostorov in podstrešja, odstranjevanje ometov, odstranjevanje krušne peči, podiranje dimnika in nato zidanje novega dimnika, odstranjevanje odpadnih stvari in dovoz materiala. Počistili in uredili so zunanje okolje na kmetiji: žagali in podirali so zaraščeno in nepotrebno grmovje in drevesa, uredili so poti, žagali drva za kurjavo, kosili travo, obrezovali drevesa in trse ter odstranjevali odpadne stvari.

Julija 2011 so izvedli veliko akcijo odkrivanja in prekrivanja strehe z novimi strešniki. V enotedenski delovni akciji je sodelovalo okrog 70 prostovoljcev iz različnih župnijskih Karitas. Delo so uspešno izvedli tako, da je hiša na Domačiji sedaj v novi preobleki.

Septembra 2011 je bil program pripravljen do take mere, da so v program sprejeli prve uporabnike. Pričeli so izvajati socialno varstveni program Domačija, ki je namenjen mladim, ki so se odločili, da bodo spremenili dosedanji življenjski slog z namenom iskanja aktivnejšega načina življenja; mladim, ki želijo pridobiti na dobrih delovnih navadah, pozitivnem razmišljanju s ciljem, da bi bolje in intenzivneje zaživeli odgovorno in samostojno življenje.

Temeljni cilj programa je usposobiti mladega človeka, iskalca bivanjskega smisla za čim večjo samostojnost z motivacijo po spremembi dosedanjega načina življenja ob poglobljeni analizi in avtorefleksiji, da bo sposoben sprejemati odgovornost za svoja ravnanja.

Vključitev oz. vstop in izstop v program sta prostovoljna. Uporabnik je pred vključitvijo v program seznanjen z vsebino programa Domačija in s pravili za bivanje v njem.

Program traja od enega do treh let. V posebnih primerih se program lahko skrajša oz. podaljša.

Program je organiziran v manjši skupini oz. skupnosti, ki šteje do šest članov. Člani so za čas bivanja v njem sooblikovalci medsebojnih odnosov s podporo zunanjih in notranjih strokovnih delavcev po načelu subsidiarnosti. Udeleženec programa je nagovorjen na celovitem področju razvoja: na telesnem, duševnem, socialnem in duhovnem.

V letu 2012 načrtujejo, da bodo prenovili in razširili notranjost hiše. S tem bodo dvignili kakovost bivanja.

Programu posebno dodano vrednost dajeta psihologa in psihoterapevta Bogdan Žorž, ki je veliko sodeloval pri začetnem oblikovanju programa in Heliodor Cvetko, ki danes programu nudi temeljno strokovno podporo.


Besedilo sta pripravila predsednik in generalni tajnik Škofijska Karitas Murska Sobota Simon Slana in Jožef Kociper. Slednji je na voljo tudi za dodatne informacije GSM: 031/538–028, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitas.si/ms/.