Podelitev nagrade Dušana Černeta Marinu Qualizzi

25.5.2013 Špeter (Italija) Kultura, Zamejci in izseljenci

Sodobni beneški čedermac, duhovnik, teolog, javni in kulturni delavec, odgovorni urednik Doma msgr. prof. Marino Qualizza bo v soboto, 25. maja 2013, v Špetru, prejel 25. nagrado Dušana Černeta.

Nagrada z bogato tradicijo, ki jo podeljujejo slovenski organizaciji oz. ustanovi ali rojaku oz. rojakinji kot priznanje za delo v korist slovenstva, demokracije in krščanstva, je poimenovana po časnikarju, kulturnem in političnem delavcu Dušanu Černetu (1916–1975). V letih med 1976 in 2000 je nagrado podeljeval poseben Sklad Dušana Černeta, pred časom pa je skrb zanjo prevzela Knjižnica Dušana Černeta iz Trsta.

Po nekajletnem premoru je bilo ob oživitvi priznanja sklenjeno, da bodo letos podelili tri nagrade, ki naj gredo v vse tri pokrajine Furlanije Julijske krajine, v katerih avtohtono živimo Slovenci. Tako je bila konec januarja 24. nagrada Dušana Černeta izročena Kulturnemu centru Lojze Bratuž v Gorici, 25. nagrada gre zdaj v Benečijo, jeseni pa bo še ena nagrada podeljena na Tržaškem. Nato bo spet steklo letno podeljevanje.

Slovesnost, ki jo bo v soboto, 25. maja 2013, v imenu komisije, ki podeljuje nagrado, vodil ravnatelj Tomaž Simčič, bo v župnijski dvoranici ob cerkvi v Špetru ob 20.00, takoj po sobotni večerni maši v slovenskem jeziku, ki so jo pred nedavnim uvedli v središču nadiških dolin.

Nastopil bo zbor Rečan z Les. Soustanovitelj nagrade Saša Martelanc bo spregovoril o liku Dušana Černeta in o pomenu nagrade, urednik Ivo Jevnikar pa bo predstavil knjigo Krožka za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta Zvestoba vrednotam – Podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud. Predstavnikom treh ustanov iz videmske pokrajine, ki so v preteklosti že prejele nagrado Dušana Černeta (časopis Dom, zbor Planinka iz Ukev in Trinkov koledar), bodo simbolično poklonili po en izvod publikacije.

Pred podelitvijo nagrade bo imel slavnostni govor o msgr. Marinu Qualizzi bivši dolgoletni glavni urednik Doma, podpredsednik Sveta slovenskih organizacij, pristojen za videmsko pokrajino, časnikar Giorgio Banchig.


 

Besedilo je pripravil Ivo Jevnikar, ki je za pojasnila oz. dodatne informacije na voljo po e-pošti na naslovu [email protected].