Pogosta vprašanja in odgovori o sinodi 2021–2023

8.3.2022 Katoliška cerkev v Sloveniji Škofovska sinoda
Foto: Pexels Foto: Pexels

V nadaljevanju objavljamo nekaj najpogostejših vprašanj o sinodi 2021–2023 ter odgovore nanje.

I. sklop: osnovno o sinodi

Kaj je škofovska sinoda? 
Je skupna pot poslušanja eden drugega.

Kaj je tema sinode?
Tema sinode je sinodalnost sama. Se pravi, kako smo skupaj na poti kot Cerkev in kam nas kliče Sveti Duh.

Ali se je sinoda že začela?
V Rimu je bilo njeno uradno odprtje 9.oktobra 2021, sinoda v Cerkvi v Sloveniji pa se je uradno začela s 17. oktobrom 2021.

Kaj je posebnost sinode 2021-2023?
Posebnost sinode je, da je pot tudi cilj. Namen sinode je, da se pogovarjamo in poslušamo med seboj.

Kje se bo odvijala?
Sinodalni pogovor bo potekal na treh ravneh: na ravni krajevnih cerkva (škofij in škofovskih konferenc), na celinski ravni in na svetovni ravni. Ves postopek bo trajal dve leti.

Kakšen bo sklep sinode?
Sinoda se bo sklenila z rednim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Pravi cilj sinode pa je, da se sinodalni pogovori nadaljujejo tudi po koncu uradnega dela.

II. sklop: sodelovanje

Kdo lahko sodeluje pri sinodi?
V sinodalnem dogajanju lahko sodeluje vsak, ki želi pomagati Cerkvi, da bi bolje hodila skupaj. Vsak bo največ prispeval s svojim iskrenim pogledom na življenje Cerkve in s svojim aktivnim doprinosom v skupnosti.

Ali za sodelovanje na sinodi moram redno hoditi k sveti maši?
Ne, saj sinoda želi zajeti čim širši krog ljudi – vernih in nevernih.

Ali lahko v sinodi sodelujejo tudi tisti, ki niso krščeni?
Tudi nekrščeni so povabljeni k sodelovanju. Pogled na Cerkev od tistih, ki gledajo od zunaj, bo samo obogatil vizijo prihodnosti Cerkve.

Na kakšen način lahko dam svoj prispevek k sinodi?
Najbolje je, da se zberete v skupini in se pogovorite o sinodalnih vprašanjih - kako vidite Cerkev. Kratek pisni prispevek potem pošljite na naslov tajništva sinode v vaši škofiji ali na ravni SŠK.

Kakšni so pogoji za sodelovanje v sinodi?
Posebnih zunanjih pogojev ni. Pri podajanju mnenj pa je potrebno ohraniti konstruktivno držo, se pravi tako, ki želi pomagati. Zato je dobro pri sinodalnih pogovorih prositi za navdih Svetega Duha.

Kaj pa, če imam občutek, da me cerkvene ustanove ne poslušajo?
Vabimo vas, da svoje mnenje preverite v skupini prijateljev. Skupaj izdelajte kratek povzetek glavnih misli. Če imate občutek, da vas ne posluša cerkvena ustanova, ki vam je najbližje, lahko vaš povzetek pošljete na drugo ustanovo po običajnem vrstnem redu: župnija, škofija, škofovska konferenca, Tajništvo za sinodo v Rimu. Vsaka ustanova ima posebno tajništvo. V tokratni sinodi lahko tudi preskočite kakšno stopnjo.

Kje so objavljeni kontakti tajništev za sinodo?
Generalno tajništvo sinode v Rimu ima kontakte objavljene na spletni strani https://www.synod.va/en.html. Kontakti sinodalnih tajništev so objavljeni na spletni strani posameznih škofij in Slovenske škofovske konference. Za referenta v sklopu vaše župnije se pozanimajte pri domačem župniku. Lahko se obrnete preko e-pošte: [email protected].

III. sklop; cilji in vsebina

Kaj je cilj škofovske sinode?
Cilj je skupno razločevanje poti, da bi bili vedno bolj sinodalna Cerkev.

K čemu nas vabi sinoda?
Sinoda nas vabi na skupno pot poslušanja in iskanja vizije za prihodnost Cerkve.

Kaj bo novega prinesla sinoda?
Sinoda želi sprožiti večje medsebojno sodelovanje v Cerkvi.

Kaj bo drugače po škofovski sinodi?
Sadovi sinode se bodo poznali v vsaki skupnosti posebej. Bolj ko bomo pripravljeni poslušati drug drugega, več sadov bomo odnesli. 

Ali bodo med sinodo prišla kakšna navodila od zgoraj?
Sinoda je proces poslušanja, kjer vsakdo lahko pove svoje mnenje. Zato ni posebnih navodil od zgoraj, temveč se pričakuje mnenje od spodaj.

Katera so sinodalna vprašanja?
Temeljno sinodalno vprašanje se glasi: Kako se danes v naši krajevni Cerkvi uresničuje »skupna hoja« v oznanjevanju evangelija? H katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi v tej »skupni hoji« rasli? Poleg tega nam sinoda postavlja 10 podvprašanj med drguim tudi o: iskrenosti poslušanja in pogovora, soodgovornosti in sodelovanju, dialogu z družbo, o razločevanju in odločanju.

Kje lahko najdem več informacij o škofovski sinodi?
Temeljne informacije so podane v dveh osnovnih dokumentih: Pripravljalni dokument in Vademekum. Oba dokumenta in druga gradiva lahko najdete na spletni strani SŠK in na spletnih straneh slovenskih škofij. https://katoliska-cerkev.si/oznaka/skofovska-sinoda