Poročila se bova! Kaj potrebujeva za dober zakon?

Naslovnica Naslovnica

Založba Emanuel je pred poletjem izdala priročnik za pripravo na zakon z naslovom Poročila se bova! Kaj potrebujeva za dober zakon? V prvi vrsti je namenjen parom, ki se pripravljajo na cerkveno poroko, saj poleg splošnih tem (bistvo para in rast v ljubezni, sporazumevanje, spolnost, pomen zaroke itd.) na poseben način osvetli štiri stebre krščanskega zakona (svoboda, zvestoba, nerazveznost, rodovitnost) in razloži pomen zakramenta svetega zakona, njegovo obredje, simboliko in konkretno Božje delovanje. Osnovni nasvet avtorjev priročnika je: "Vzemita si čas za odkrivanje vseh razsežnosti cerkvene poroke, da bi spoznala, ali v resnici želita krščanski zakon tudi živeti" (str. 12). 

V desetih poglavjih se članki izmenjujejo s krajšimi in daljšimi pričevanji, ki teorijo prevajajo v prakso, na koncu vsakega poglavja pa so vprašanja za delo v paru, ki predstavljajo zelo konkretno spodbudo za pogovor. Priročnik parom nudi tako zvesto razlago cerkvenega nauka kot tudi praktične nasvete in usmeritve. Upošteva miselnost sveta, v katerem mladi živijo in jih skuša notranje motivirati, da bi se pogumno odločali za zvesto in čisto ljubezen. 

Priročnik je lahko dobra dopolnitev uradne priprave na zakon, spodbuda k pripravi in spremljevalec tudi še pozneje v zakonu. Povečuje dostopnost vsebin, povezanih s krščanskim zakonom, tudi za pare, ki se jim je težje pridružiti organizirani skupini.

Več o priročniku si lahko preberete na naslednjih povezavah:

Založba Emanuel
Iskreni.net