Poročilo o informativnih dneh v Zavodu sv. Stanislava

16.2.2013 Ljubljana Zavod sv. Stanislava

V Zavodu sv. Stanislava sta v petek, 15. in v soboto, 16. februarja 2013, potekala informativna dneva za Škofijsko klasično gimnazijo, Jegličev dijaški dom in Glasbeno šolo. V letu, ko praznujemo 20. obletnico ponovne ustanovitve Škofijske klasične gimnazije in 100. obletnico prve mature, ki je v celoti potekala v slovenščini, so bodoči srednješolci in njihovi starši imeli trikrat priložnost prisluhniti predstavitvi šole in njenega programa ter si ogledati prostore in predvsem podrobnejšo predstavitev dejavnosti, ki se odvijajo preko celotnega šolskega leta.

Na začetku srečanja je v dvorani Matije Tomca zbrane v utrip šole uvedel razredni zbor 1. c razreda, ki je predstavil svoj program z letošnjega pevskega festivala.

V pozdravnem nagovoru je dobrodošlico zaželel najprej direktor Zavoda sv. Stanislava dr. Roman Globokar, ki je med drugim poudaril, da so predvsem dijaki tisti, ki sooblikujejo šolski prostor in povabil bodoče dijake, da se sami prepričajo, kaj jim Škofijska klasična gimnazija nudi za življenje.

Ravnatelj gimnazije Jože Pucihar je podrobneje predstavil posebnosti gimnazijskega programa, za katerega je poleg kakovostnega izobraževanja značilno tudi spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter iskanje izvorov omike duha in razuma v antiki, zato se tudi vsi dijaki učijo latinščine, eden od petih oddelkov pa je grški. Med drugimi projekti sta bila omenjena tudi prostovoljstvo in socialni praktikum, ki dijakom pomagata spoznavati in sprejemati svet okoli sebe in različne ljudi v svojih potrebah. Številni krožki – športni, debatni, naravoslovni, dramski, likovna šola, krožek programiranja – predstavljajo del dodatne ponudbe gimnazijskega programa. Dodal je še, da je geslo šole Amor magister optimus vodilo predvsem pri prizadevanjih za dobre odnose med učenci in učitelji, kar ustvarja ugodno okolje za kakovostno učenje in vsakovrstno rast.

Šolska svetovalna delavka Maja Turšič je spregovorila o pogojih za vpis in vpisnem postopku. Na Škofijsko klasično gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in sprejema krščansko usmeritev šole. Omenila je tudi dejavnosti, ki potekajo intenzivneje na začetku prvega letnika, zato da bi učenci lažje premostili prehod iz osnove na srednjo šolo in se hitreje vključili v razredno skupnost. To je projekt »učenje za učenje« in razredne duhovne obnove, ki so odličen čas za postavljanje temeljev razreda kot skupnosti.

Umetniški vodja glasbenih dejavnosti Damijan Močnik je poudaril pomen glasbe pri vzgoji čuta za estetiko in razširjenosti zborovske dejavnosti na šoli, saj tu deluje kar pet zborov, dva od njih sta med najboljšimi v evropskem merilu. Na koncu je zbranim predstavil delovanje dijaške skupnosti še njen predstavnik.

V Jegličevem dijaškem domu so si obiskovalci ogledali bivalne prostore, dijaki so iz prve roke predstavili življenje v domu, ogledali pa so si tudi film, ki prikazuje različne dejavnosti v domu. Ravnateljica JDD Rozalija Jezernik Špec je na koncu spregovorila še o vpisnem postopku, ki je tak kot na vseh dijaških domovih v Sloveniji.

Ravnatelj Glasbene šole Drago Arko je predstavil način dela in program njihove šole. V soboto so učenci glasbene šole pripravili obiskovalcem tudi krajši koncert.

Bodoči gimnazijci so se udeležili še ogleda gimnazije, ki je ponudil podrobnejši vpogled v način dela in vsebine, ki so posebnost šole. Med drugimi so bili predstavljeni uporabni vidiki učenja grščine in latinščine, pouk pri tujih jezikih, duhovno življenje na gimnaziji ter vsebina predmeta vera in kultura, bogato sodelovanje s šolami iz tujine, mednarodne izmenjave, vsakoletne ekskurzije po Sloveniji in tujini, pouk naravoslovnih predmetov ter delovanje sklada za pomoč družinam.

Na informativni dan je prišlo 550 obiskovalcev. Večina je za šolo izvedela od sorodnikov oz. prijateljev in nekdanjih dijakov gimnazije, nekateri na dnevu odprtih vrat, nekaj pa tudi v domačih župnijah. Prihajajo iz cele Slovenije, in sicer večinoma s podeželja. Bodoči dijaki se zanimajo za prav vse moderne jezike, ki se jih lahko učijo na šoli: nemščino, francoščino, španščino in ruščino, nekaj kandidatov je tudi za staro grščino. Veliko zanimanje je tudi za različne obšolske dejavnosti, predvsem na glasbenem področju (večinoma petje v zborih) in športnem področju.

Po vzdušju in anketah sodeč so bili obiskovalci z vsebino in potekom informativnega dneva izjemno zadovoljni, saj so prejeli potrebne informacije, ki jim bodo olajšale odločitev o njihovem nadaljnjem šolanju.

Iz Zavoda sv. Stanislava sporočajo, naj tisti, ki jim morda ni uspelo priti na informativni dan, obiščejo spletno stran. Informativni dan na Škofijski klasični gimnaziji sta letos organizirala profesorica nemškega jezika Irena Bolta in profesor matematike in informatike Milan Zeman.

Fotogalerija.


Besedilo je pripravila pomočnica direktorja Zavoda sv. Stanislava Lily Schweiger Kotar, ki je na voljo tudi za dodatne informacije na tel. št. 01/582–21–51, po e-pošti pa na naslovu [email protected].