Poročilo o pogovoru z Alejandrom Antoniem Chafuenom

20.9.2012 Ljubljana Družina, Fakulteta za poslovne vede

Večer i3 – i na tretjo potenco

Fakulteta za poslovne vede in Založba Družina sta v četrtek, 20. septembra 2012, v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih i³ (i na tretjo potenco) inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost, gostili dr. Alejandra Antonia Chafuena, nekdanjega dolgoletnega predsednika znanstveno-raziskovalne fundacije ATLAS, poleg tega pa tudi soustanovitelja inštitutov Fraser in Acton ter številnih drugih. Pogovor z dr. Chafuenom je vodil prodekan Fakultete za poslovne vede doc. dr. Žiga Andoljšek.

Dr. Chafuen je v predavanju predstavil razvoj svobodne ekonomske misli pred obdobjem Adama Smitha. Po njegovem mnenju se namreč ekonomija kot znanost ne prične šele z Adamom Smithom, temveč mnogo prej. Odločilen vpliv na razvoj ekonomije ima po njegovem mnenju šola iz Salamanke, tretja najstarejša univerza v Evropi, sicer jezuitska šola, ki je črpala iz filozofije zgodnjih sholastičnih mislecev, še posebej sv. Tomaža Akvinskega (1225–1274) in njegove opredelitve zasebne lastnine, dobička, denarja, obrestnih mer in razdeljevalne pravičnosti. Šola iz Salamanke je po videnju dr. Chafuena svoj vpliv na evropsko ekonomsko misel okrepila v 16. stoletju, torej v času katoliškega filozofa, teologa in pravnika Francisca de Vitorie (1483–1546).

Dr. Chafuen je v drugem delu predstavitve spregovoril o korupciji in njenih posledicah za ekonomski razvoj. Pri tem je s primerjalno analizo prikazal, kako ekonomska svoboda znižuje raven korupcije v družbi. Predstavil je izsledke Indeksa ekonomske svobode, ki ga vsako leto pripravljajo na kanadskem inštitutu Fraser, po katerem je Slovenija še zlasti slabo ocenjena glede delovanja sodišč (neodvisnost in nepristranskost sodišč).

Sledila je krajša razprava z gostom, sama debata pa je potekala okoli razlogov za trenutne razmere glede korupcije v Sloveniji. Dr. Chafuen je pri tem poudaril pomen prizadevanj vseh nas, da s svojimi aktivnostmi in zgledom delujemo v smeri izboljšanja ekonomske svobode, kar pa po njegovem ni možno brez hkratnih prizadevanj za dvig zavesti o pomenu visokih etičnih norm za boljše življenje. Pri tem ključne vloge nima država, temveč družina kot osnovna celica družbe.

Video posnetek predavanja je na voljo na povezavi.


Poročilo je pripravil Tomaž Šimec s Fakultete za poslovne vede.