Poročilo s 86. generalne skupščine Union Académique Internationale v New Delhiju

28.1.2012 New Delhi (Indija) Kultura, Sveto pismo, Teološka fakulteta
Akad. prof. dr. Jože Krašovec; Vir: SAZU Akad. prof. dr. Jože Krašovec; Vir: SAZU

V New Delhiju v Indiji je bila od 22. do 28. januarja 2012 86. generalna skupščina Union Académique Internationale (UAI). V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) se je je udeležil akademik Jože Krašovec.

Union Académique Internationale je bila ustanovljena leta 1919 in ima od vsega začetka sedež v Palači akademij v Bruslju. Namen ustanove je mednarodno sodelovanje akademij na področju humanističnih in družbenih ved. Danes povezuje 84 akademij iz 61 narodov in držav. Usklajuje okoli 70 velikih mednarodnih projektov s področja humanističnih in družbenih ved, v glavnem pripravo tekstnokritičnih izdaj temeljnih virov evropskih, ameriških, afriških in azijskih kultur, kot tudi kultur Bližnjega in Dalnjega Vzhoda ter celotnega področja Pacifika. Leta 1964 je UAI prejela Erazmovo nagrado za mednarodno sodelovanje v izvajanju projektov, ki so preveč obsežni, da bi jih posamezne akademije lahko samostojno uresničile. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je bila za članico sprejeta na 71. generalni skupščini v Jeruzalemu, ki je bila od 15. do 20. junija 1997. Od 8. do 12. maja 2011 je bila 85. generalna skupščina na sedežu UAI v Bruslju, 86. generalna skupščina je bila od 22. do 28. januarja 2012 v New Delhiju v Indiji, 87. generalna skupščina bo od 12. do 17. maja 2012 na sedežu Akademije znanosti in umetnosti v Mainzu v Nemčiji, 88. generalna skupščina bo maja ali junija 2015 na sedežu Mednarodne zveze akademij v Bruslju v Belgiji.

Za koordinacijo dela UAI skrbi upravno telo oz. Komisija UAI, ki jo sestavljajo delegati posameznih akademij. V načelu ima vsaka akademija dva delegata, a večino akademij dejansko predstavlja en delegat z dvema glasovoma. SAZU je leta 1998 za svoja delegata imenovala akademika Kajetana Gantarja in Jožeta Krašovca, od letos pa SAZU na UAI zastopa samo Jože Krašovec. Vodstvo UAI je za generalno skupščino UAI 2006 pripravilo dokument s predlogi za reorganizacijo »poslanstva, vizije in nalog« Komisije UAI v luči 2. člena statuta UAI. Dokument predvideva širitev znanstvenih področij na področje naravoslovja za pospeševanje interdisciplinarnih projektov. V zvezi z nalogo Komisije UAI dokument predvideva, da generalna skupščina v prihodnosti ne bo potekala vsako leto, temveč vsako drugo leto, zato bodo poročila o izvajanju projektov morala biti še bolj skrbno pripravljena in bodo imela veljavo za daljše obdobje. Vsi projekti, ki se izvajajo pod pokroviteljstvom UAI, so izredno dragi zaradi zahtevnega zbiranja in urejanja gradiva in tiska. Večino sredstev akademije in univerze po svetu iščejo same, za nekatere projekte pa Komisija UAI vsako leto dodeli nekaj skromnih sredstev iz svojega proračuna.

86. generalna skupščina UAI v New Delhiju je potekala pod pokroviteljstvom tamkajšnje ministrice za kulturo Kumari Shelje. Vodstvo v Bruslju jo je pripravilo v sodelovanju z vodstvom Sahitja Akademi v New Delhiju, ki je specializirana na področje književnosti, zato je bilo tudi težišče generalne skupščine osredotočeno na vprašanje raziskovanja indijske literature glede na njihove primarne antične, srednjeveške in novejše indijske literarne vire v primerjavi s svetovno literaturo, s posebno pozornostjo na zahodni literarni teoriji. Zadnja leta Sahitja Akademi pod pokroviteljstvom in s finančno podporo UAI pripravlja obsežno enciklopedijo o indijski poetiki pod vodstvom profesorja Kapila Kapoorja; delo bo v angleščini izšlo do letošnjega poletja. K sodelovanju na dveh okroglih mizah so bili povabljeni predvsem delegati azijskih akademij: tajnik Sahitja Akademi v New Delhiju A. Krishna Murty, nekdanji podkancler Univerze Jawaharlal Nehru v New Delhiju Kapil Kapoor, delegatka Tajske akademije znanosti in umetnosti Srisurang Poolthupja , priznani indijski pisatelj Wagish Shukla, delegat Nacionalne akademije znanosti Republike Koreje prof. Jung Bock Lee in predsednik Iranskega filozofskega združenja, profesor filozofije na Univerzi v Teheranu ter poseben odposlanec Iranske akademije znanosti in umetnosti Gholamreza Aavani. Večina omenjenih je študirala tudi na Zahodu, zato so strokovno izvedeni v vprašanjih vzhodnega in zahodnega kulturnega izročila. Njihove predstavitve so bile posledično zelo bogate in so dale pobudo za dinamične razprave.

Sodelovanje v razpravi o izvajanju raziskovalnih projektov o temeljnih virih različnih svetovnih kultur in načrtovanje dela v naslednjem desetletju je pokazalo, kako pomembno je sodelovanje v svetovnih razsežnostih na najvišji znanstveni ravni.


Poročilo je pripravil Jože Krašovec.